S-handledare

På grund av Corona-pandemin kommer det denna termin vara möjligt att genomföra kursen på distans genom digital undervisning.

S-handledare är en ettårig distanskurs i handledarskap för distanskurser i Socialdemokratiskt ledarskap. För att bli certifierad S-handledare och kunna verka som S-handledare ska du genomföra kursen, parallellt ska du delta som handledare med en certifierad handledare (mentor) på en distanskurs i ledarskap. Som S-handledare erbjuds du även att gå Försvarshögskolans ledarskapsutbildning -Utvecklande ledarskap (UL).

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland samarbetar med Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen med politiska ledarskapskurser för förtroendevalda utifrån Socialdemokraternas studieplan för ledarskapsutbildningar. Kursen S-handledare är en del i det samarbetet.

Snabbfakta

Kursansvarig:

Ulf Dahlberg och Sofia Bohlin

Studieform:

Distanskurs 50%

Ansökan:

via länk här på sidan

Kurstid:

13 januari-18 december 2020

Internat online:

17-18 januari, 12-13 juni, 18-19 september

Intyg:

Intyg lämnas efter kursen vid minst 75% deltagande

S-handledarens uppgift

Distanskurserna i Socialdemokratiskt ledarskap bygger på folkbildningens gruppedagogik där S-handledaren har en central roll som stöd och vägledare för gruppen under kursen. Handledaren sköter kontakten med deltagarna mellan internaten, granska hemuppgifter och ser till att gruppen fungerar.

Ansökan

Är du intresserad att gå S-handledarkursen ansöker du via länk här på sidan.

Handledarträffar 2020

Internaten genomförs under Corona-pandemin online vid följande tillfällen:
Träff 1, 17-18 januari
Metod- och grupputveckling
Träff 2, 12-13 juni
Distanspedagogik och didaktik
Träff 3, 18-19 september
Distansverktyget och handledarskapet

Praktisk information

Kursgårdsinformation se: Viskadalen Kurs & Konferens

Studeranderätt se: Studeranderättslig standard

För mer information och frågor om S-handledarkursen, kontakta kursansvariga: