Socialpedagog

På Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen kan du läsa en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning till Socialpedagog.

Utbildningen ger dig på kort tid stora möjligheter till ett meningsfullt arbete på en bred arbetsmarknad.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
15
april 2018
Nästa kursstart:

20 augusti 2018

Längd:

2 år

Studietakt:

Helfart 100%

Terminstider första läsåret:

20/8 - 21/12 2018, 7/1 - 7/6 2019

Antagningskrav:

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier

Yrkesområdet

Efter utbildningen möter du en bred arbetsmarknad med stora möjligheter till att få en anställning inom skola, fritid, socialpsykiatri, funktionshinder, vård och behandling etc. Under utbildningen kan du fördjupa dig inom något av ovanstående områden.
Du får behörighet att arbeta med ett stort antal yrken, till exempel behandlingspedagog på HVB, ungas fritid som fritidsledare, stödpedagog, olika typer av resurspersonal i skolan, projektledare, med boendestöd, som habiliteringspedagog, inom kriminalvården och i öppenvårdsteam.

Utbildningen

Utbildningen har formulerade mål för kunskap, färdighet och kompetens, målen är anpassade till de krav som ställs på yrket.
Socialpedagogik, utbildningens huvudperspektiv, ger redskap till att stödja människors strävan att ingå i samhällsgemenskapen.
De ämnen du studerar är framför allt beteende- och samhällsvetenskap (psykologi, pedagogik, sociologi), aktuella teorier och metoder, yrkesområde, yrkesroll och målgrupper.
Centrala begrepp och teman i utbildningen är bland annat; gemenskap, delaktighet, normkritik, samverkan, gruppdynamik, ledarskap, relationer, lagstiftning, etik och bemötande.
I utbildningen integreras teori och praktik och därför genomför du en verksamhetsförlagd praktik under hela utbildningen. Detta gör att du också får en tidig förankring på arbetsmarknaden.

 

Ansökan

Du kan logga in på Schoolsoft för att följa din ansökan: Schoolsoft Mina Sidor

Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör väljer att hantera ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan.En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.

Kursmaterial

Utbildningsplan

Ladda ner

Nyheter från Socialpedagog