Fördjupad studieledarutbildning

 – Folkbildningens ideal ska släppa loss den kraft som finns hos våra medlemmar.

Utvecklas och stärk dig i rollen som studieledare tillsammans med partikamrater från hela Sverige på denna fördjupade distansutbildning i studieorganisering arrangerad i samarbete med  Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland, ABF Västra Götaland och Halland samt Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
11
juni 2023
Ansökan
Nästa kursstart:

14 augusti 2023

kurstid:

14 augusti - 15 december 2023

internat:

9-10 september, 10-12 november & 8-10 december

studieform:

Distansstudier

studietakt:

Halvfart 50%

Kostnad:

1 500 kronor

Om kursen

S i Väst gör en unik satsning på studieorganisatörer med en spetsutbildning skräddarsydd för att stärka studieledaren, en av nyckelpersonerna i partiets folkrörelsearbete. Bli inspirerad, träffa partivänner från hela Sverige och få verktygen för att lyfta studieverksamheten i din arbetarekommun och partidistrikt till nya höjder.
Kursen är en distansutbildning på halvfart med tre internathelger.

Kursen bygger på Socialdemokraternas uppdragsbeskrivning för studieorganisatörer och är strukturerat i tre block med var sitt helginternat på Viskadalen Kurs & Konferens.

Folkbildning och folkrörelse

Arbetarrörelsen är både en idé och en organisation!
Rollen som studieledare i ord och handling, hur får vi ”rörelse i rörelsen”? Vad krävs för att vara en folkrörelse? Vad är egentligen folkbildning?

Organisationskultur

Hur vi bygger en studiekultur med traditioner och gemensam identitet och riter. Studierna är grundbulten i en kultur där alla känner lika värde och tillåts växa. Vi ska vara en organisation med medlemmar i ständig rörelse!

Strategisk organisering

Studierna bör ses som ett långsiktigt arbete som planeras flera år i taget, det ställer krav på studieledaren att jobba över tid och lyfta blicken för att inte landa i en operativ grop! Sista träffen ger verktyg för att jobba strategiskt med rekrytering och organisationens studiebehov.

Kursens innehåll är varvat av teori och praktik där syftet är att bygga vidare på deltagarens egna erfarenheter. Kursen sker delvis på kursgård som internat och delvis på distans med lärplattformen som stöd för arbete på hemmaplan. Kursen löper under en termin på halvfart.

Kurstid & tidsåtgång

 • 14 augusti – 15 december 2023

Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen

Internat 1, 9-10 september
Folkbildning och folkrörelse

Internat 2, 10-12 november
Organisationskultur

Internat 3, 8-10 december
Strategisk organisering

Kursinnehåll

 • Folkbildning
 • Folkrörelse – få rörelse i rörelsen
 • Studieorganisatörens roll
 • Organisationskultur
 • Kulturen som identitetsskapare
 • Strategisk organisering

Bildningsanordnare

S i VGR + Halland tillsammans med Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen och ABF Västra Götaland.

Syfte

Kursen syftar till att stärka och utveckla Västsveriges valda studieorganisatörer i partidistrikt och arbetarekommuner med fördjupad kunskap om hur du organiserar studier, personlig utveckling och byggande av ett regionalt nätverk.

Mål

Efter avslutad kurs ska du som deltagare:

 • ha förståelse för din roll och ditt ansvar som studieorganisatör
 • ha förståelse för den egna organisationens plan för studier
 • kunna relatera till vår organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv
 • fått verktyg och ökad insikt i hur studier ska vara verksamhet som skapar rörelse i rörelsen

Förkunskaper

Vald studieorganisatör i arbetarekommun (eller motsvarande kretsar i Göteborg) eller partidistrikt.

Pedagogisk idé

Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Intyg/Behörighet

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Förutom att genomföra internat och kursuppgifter ska även utvärderingar och ett deltagarkort lämnas in. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Ansökan

Ansöker till utbildningen gör du via länk här ovan på sidan – senast 11 juni 2023!
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta skoladministratör Marie ”Mia” Claesson på marie.claesson@vsaf.nu

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens
Här hittar du oss!

Boende

Enkelrum (om inget annat önskas).

Kostnad

1 500 kronor inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur. Hör med din arbetarekommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

Avbokningsregler

Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

 

Vi som jobbar med Fördjupad studieorganisatörsutbildning
Kursansvarig

Rasmus Andersson

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen
Direkt: 0320-183 26
rasmus.andersson@vsaf.nu