Fördjupad studieorganisatörsutbildning

 – Folkbildningens ideal ska släppa loss den kraft som finns hos våra medlemmar.

Utvecklas och stärk dig i rollen som studieorganisatör tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna fördjupade distansutbildning i studieorganisering för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
18
juni 2021
Ansökan
Nästa kursstart:

16 augusti 2021

Kurstid:

16 augusti - 17 december 2021

Internat:

11-12 september, 30-31 oktober och 11-12 december

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad:

1500 kr inkl. kost, logi på internat samt kurslitteratur

Målgrupp

Detta är en distanskurs för dig som erfaren studieorganisatör i partidistrikt och arbetarkommun som gått funktionsutbildning och vill ta studierna i ditt område till nästa steg.

Kurstid & tidsåtgång

Hösttermin 2021: 16 augusti – 17 december

Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen

 • Internat 1 – 11-12 september 2021
  Folkbildning och folkrörelse
 • Internat 2 – 23-24 oktober 2021
  Organisationskultur
 • Internat 3 – 11-12 december 2021
  Strategisk organisering

Innehåll

 • Folkbildning och folkrörelse
 • Studieorganisatörens roll
 • Organisationskultur
 • Partiet och studier – förstå den egna organisationen
 • Strategisk organisering
 • Rekrytering och organisering

Syfte

Kursen syftar till att stärka och utveckla Västsveriges valda studieorganisatörer i partidistrikt och arbetarkommuner med fördjupad kunskap om hur du organiserar studier, personlig utveckling och byggande av ett regionalt nätverk.

Mål

Efter avslutad kurs ska du som deltagare:

 • ha förståelse för din roll och ditt ansvar som studieorganisatör.
 • ha förståelse för den egna organisationens plan för studier.
 • kunna relatera till vår organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 • fått verktyg och ökad insikt i hur studier ska vara verksamhet som skapar rörelse i rörelsen.

Pedagogisk idé

Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan

Ansöker till kursen gör du via länk här på sidan.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta skoladministratör Maria Dimander på maria.dimander@vsaf.nu

Antagningskrav

Krav för antagning är att du är förtroendevald studieorganisatör i partidistrikt eller arbetarkommun vid tid för kursens start.

Vid full kurs prioriteras personer som:

 • Inkommit med en fullständig ansökan.
 • Inte tidigare gått ledarskapskurs hos Socialdemokraterna.
 • Har deltagit på grundläggande medlemsutbildningar 1-3.

Antagning

Besked om antagning ges senast 2 juli 2021.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt.
För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagaren har upp till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.
Mer information om dina rättigheter som studerande på folkhögskola kan du läsa här: Studeranderättslig standard

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens

Boende

Enkelrum (om inget annat önskas)

Kostnad

1 500 kr inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur.
Hör med din arbetarkommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

Vi som jobbar med Fördjupad studieorganisatörsutbildning