Fördjupad studieorganisatörsutbildning

 – Folkbildningens ideal ska släppa loss den kraft som finns hos våra medlemmar.

Utvecklas och stärk dig i rollen som studieorganisatör tillsammans med partikamrater från hela Västsverige på denna fördjupade distansutbildning i studieorganisering för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
18
juni 2021
Ansökan
Nästa kursstart:

16 augusti 2021

Kurstid:

16 augusti - 17 december 2021

Internat:

11-12 september, 23-24 oktober och 11-12 december

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad:

1500 kr inkl. kost, logi på internat samt kurslitteratur

Målgrupp

S i Väst gör en unik satsning på studieorganisatörer med en spetsutbildning skräddarsydd för att stärka nyckelpersoner i partiets folkrörelsearbete. Kom och kick-starta verksamheten efter pandemin på nyrenoverade Viskadalens kursgård. Bli inspirerad, träffa partivänner från hela Västsverige och få verktygen för att lyfta studieverksamheten i din arbetarkommun och partidistrikt till nya höjder.

Kurstid & tidsåtgång

Kursen går under höstterminen 2021 mellan 16 augusti och 17 december med tre helginternat på Viskadalens kursgård

Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen

 • Internat 1 – 11-12 september 2021
  Folkbildning och folkrörelse
 • Internat 2 – 23-24 oktober 2021
  Organisationskultur
 • Internat 3 – 11-12 december 2021
  Strategisk organisering

Innehåll

Kursen bygger bland annat på Socialdemokraternas uppdragsbeskrivning för studieorganisatörer och är strukturerat i tre block;

Folkbildning och folkrörelseorganisation: som handlar om att ”få rörelse i rörelsen” och vad som krävs för att vara en folkrörelse? Vad är folkbildning? Arbetarrörelsen är en idé inte en organisation! Rollen som studieorganisatör i ord och handling.

Organisationskultur: detta block handlar om att starta studiekultur med traditioner och gemensam identitet och riter. Studier ska forma en kultur där alla har lika värde, och alla tillåts växa. Vi ska vara en organisation med medlemmar i ständig rörelse och där ingen är färdigutbildad.

Strategisk organisering: Det sista blocket behandlar studier som ett långsiktigt arbete som planeras flera år i taget, det ställs krav på studieorganisatören att jobba över tid och lyfta blicken för att inte landa i en operativ grop! Sista träffen ska ge verktyg för att även jobba strategiskt med rekrytering och sin organisations studiebehov. Om studier är viktigt så måste det få kosta!

Syfte

Kursen syftar till att stärka och utveckla Västsveriges valda studieorganisatörer i partidistrikt och arbetarkommuner med fördjupad kunskap om hur du organiserar studier, personlig utveckling och byggande av ett regionalt nätverk.

Mål

Efter avslutad kurs ska du som deltagare:

 • ha förståelse för din roll och ditt ansvar som studieorganisatör.
 • ha förståelse för den egna organisationens plan för studier.
 • kunna relatera till vår organisation och kommunikation utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
 • fått verktyg och ökad insikt i hur studier ska vara verksamhet som skapar rörelse i rörelsen.

Pedagogisk idé

Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan

Ansöker till kursen gör du via länk här på sidan.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta skoladministratör Maria Dimander på maria.dimander@vsaf.nu

Din ansökan skickas därefter vidare till partidistriktet för godkännande.

Antagningskrav

Ansöka till kursen kan du som är vald studieorganisatör i en arbetarkommun eller partidistrikt i Västsverige eller Halland.

Det är även meriterande om du tidigare gått funktionsutbildning och/eller medlemsutbildning del 1-3.

Antagning

Besked om antagning ges senast 2 juli 2021.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt.
För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagaren har upp till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.
Mer information om dina rättigheter som studerande på folkhögskola kan du läsa här: Studeranderättslig standard

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens

Boende

Enkelrum (om inget annat önskas)

Kostnad

1 500 kr inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur.
Hör med din arbetarkommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

Vad väntar du på? Ansök redan idag!

Vi som jobbar med Fördjupad studieorganisatörsutbildning