Utvecklande Ledarskap (UL)

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003.
Arbetarrörens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen gör en bildningssatsning i samverkan med LO-distriktet i Västsverige på Utvecklande Ledarskap.
Vi erbjuder våra certifierade handledare en kurs i Utvecklande ledarskap.
Utvecklande Ledarskap kan även användas för Styrelseutveckling / Styrelseutbildning.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
8
februari 2019
Ansökan
Nästa kursstart:

19 mars 2019

Kurstillfälle 2019:

19-21 Mars & 22 Maj (sista anmälningsdag 8/2)

Kurstillfälle 2019:

8-10 Oktober & 11 December (sista anmälningsdag 30/8)

Kursen består av 3+1 dag samt ett mellanliggande arbete på distans.

Inför kursens första träff kommer deltagarna få anmäla 6-10 personer som ska svara på ca 60 frågor om deltagaren.
Frågeformuläret blir ett underlag för att arbeta vidare med att utveckla sitt ledarskap.
Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap.

”I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:
Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
En teoretisk modell.
En metod för personlig ledarutveckling.
Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden.
Modellen ger en riktning för önskad utveckling.” (fhs.se)

Citat från deltagare

”Mycket bra kurs. Gett mig tankar och funderingar om mitt ledarskap.”

”Tacksam att få verktyg för min ledarskapsutveckling.”

”Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap.”

”En mycket bra kurs för den som är redo att gå vidare i sitt ledarskap.”

”Den som är redo att ta eget ansvar för sin utveckling kan lära sig och få insikt om sig själv.”

 

Kostnad

Certifierad handledare: Gratis

Förtroendevald/medlem i medlemsorganisation: 4000:-
För den som inte är handledare men förtroendevald eller medlem hos någon av våra medlemsorganisationer finns det också en möjlighet att gå kursen.

Övriga: 12 000:-
För den som inte är förtroendevald eller medlem hos någon av våra medlemsorganisationer finns det också möjlighet att få gå kursen

I kostnaden ingår kost, logi och material. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

 

2019

Under 2019 finns 2 möjligheter att gå kursen;
19-21 mars samt 22 maj, sista anmälan 8 februari
8-10 oktober samt 11 december, sista anmälan 30 augusti

 

Vid frågor kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
070-427 43 54
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu

Kursmaterial

Utvecklande Ledarskap

Om Utvecklande ledarskap

Ladda ner

Nyheter från Utvecklande Ledarskap (UL)