Utvecklande Ledarskap (UL) 2023

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003. VSAF gör en bildningssatsning i samverkan med LO-distriktet i Västsverige och ABF Västra Götaland gällande Utvecklande Ledarskap.
Utvecklande Ledarskap kan även användas för Styrelseutveckling / Styrelseutbildning.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan stängd
Nästa kursstart:

Kurs pågår

Internat:

16-18 oktober samt dagsträff 6 december 2023

Studieform:

Kortkurs

Ersättning och kurskostnad:

Deltagarna söker ledighet i enlighet med § 6 FML. I kostnaden ingår kost, logi och material. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

Kostnad - Certifierad handledare VSAF:

Ingen kostnad för utbildningen

Kostnad - Förtrtoendevald/medlem i medlemsorganisation:

5 000 kronor

Kostnad - Övriga:

14 000 kronor

anmälan:

OBS! Du måste kontakta ditt förbund för att få ett godkännande innan anmälan, om ditt förbund ska betala för ditt deltagande.

Allmänt om kursen

Kursen består av 3+1 dag samt mellanliggande arbete.

Inför kursens första träff kommer deltagarna få anmäla 6-10 personer som ska svara på ca 60 frågor om deltagaren.
Frågeformuläret blir ett underlag för att arbeta vidare med att utveckla sitt ledarskap.
Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap.

”I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:
Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
En teoretisk modell.
En metod för personlig ledarutveckling.
Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden.
Modellen ger en riktning för önskad utveckling.” (fhs.se)

 

Kurstid och tidsåtgång

16-18 oktober 2023
Dagsträff: 6 december 2023

Internatet beräknas till 26 timmar och dagsträffen till 8 timmar. Mellanliggande kursuppgifter till cirka 2-4 timmar per vecka.

Internatet och dagsträffen genomförs på Viskadalen Kurs & Konferens.

Innehåll

  • Teoretisk bakgrund kring ledarstilar
  • Utmaningar för ledarutveckling
  • Ledarstilsmodellen
  • Feedback
  • Personlig utvecklingsplan

Mål

Du ska kunna reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen Utvecklande ledarskap. Med hjälp av den självinsikt som kommer av UL kunna utveckla medarbetarna bättre och på sikt nå högre effektivitet.

Pedagogisk idé

Kursen genomförs enligt Försvarshögskolans koncept. Vår pedagogik genomsyrar hela kursen där egenreflektion tillsammans med gruppreflektion är en mycket viktig byggsten. Väl underbyggda teorier blandas med grupparbeten och reflektioner.

Ansökan

Via länk ovan.

Antagningskrav

Kontakta ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu för information.

Antagning

Besked om antagning lämnas senast tre veckor innan kursstart.

Intyg/Behörighet

Intyg utfärdas efter avslutad och godkänd kurs.

Praktiskt/Finansiering

Kursen genomförs i samverkan med LO-distriktet i Västsverige.
Kvällsarbete förekommer
Kursgårdsinformation se: Viskadalen Kurs & Konferens
Studeranderätt se: Studeranderättslig standard

Ersättning och kurskostnad

Deltagarna söker ledighet i enlighet med § 6 FML. Kostnaden är för kost, logi och material. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

För certifierade handledare är det ingen kostnad för utbildningen.

Kostnad – förtroendevald/medlem i medlemsorganisation 5 000 kronor

Kostnad övriga 14 000 kronor.

OBS! Du måste kontakta ditt förbund för att få ett godkännande innan anmälan, om ditt förbund ska betala för ditt deltagande. (Anmälan görs via länken ”Ansökan” här ovan.)

Avbokningsregler

Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

 

CITAT FRÅN DELTAGARE

”Mycket bra kurs. Gett mig tankar och funderingar om mitt ledarskap.”

”Tacksam att få verktyg för min ledarskapsutveckling.”

”Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap.”

”En mycket bra kurs för den som är redo att gå vidare i sitt ledarskap.”

”Den som är redo att ta eget ansvar för sin utveckling kan lära sig och få insikt om sig själv.”

_______________________________________________________________________________________

Kursansvarig:

Kursmaterial

Folder - Utvecklande Ledarskap (UL)

Ladda ner