Undersköterska – Distans

På Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen kan du läsa en tvåårig yrkesutbildning till Undersköterska, på distans, men där 4-6 tillfällen per termin genomförs på skolan.

Utbildningen är till för dig som arbetar inom vård- och omsorg, men som saknar utbildning. Utbildningen kan även genomföras genom kommunernas äldreomsorgslyft.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
10
december 2021
Ansökan
Nästa kursstart:

25 januari 2022

Längd:

2 år

Studietakt:

Trekvartsfart 75%

Terminstider för läsåret 2022::

25 januari - 3 juni 2022 samt 17 augusti - 20 december 2022. Första tillfället på skolan är tisdag 25 januari.

Studiestöd från csn:

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

antagningskrav:

Anställning på en arbetsplats inom vård- och omsorg på 50% (20 tim/vecka) eller mer. Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk, grundskolenivå eller motsvarande.

Viskadalens folkhögskola har ett pågående arbete för att bli en del av VO-college Sjuhärad, som är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar.

Yrkesområde

Har du en anställning inom vård- och omsorg på 50% (20 timmar per vecka) eller mer? Känner du att arbete med människor, vård och hälsa ger dig meningsfullhet? Är du noggrann, empatisk, uppmärksam, kommunikativ och har god samarbetsförmåga? Då är yrket undersköterska och denna utbildning helt rätt för dig!

Genom utbildningen får du en bred kompetens och förberedelse inför de arbetsuppgifter som ingår i arbetet inom vård- och omsorg. Du kan som utbildad undersköterska arbeta inom flera olika vårdverksamheter som t.ex. inom äldreomsorg, hemtjänst och funktionsnedsättning, på sjukhus och vårdcentral.

Pedagogisk idé

Utbildningen skall ge kunskap, färdighet och kompetens inom utbildningen olika huvudområden motsvarande Skolverkets riktlinjer.

Undervisningen genomförs på distans, vi mötes digitalt 1-2 dagar i veckan (preliminärt alltid på tisdagar) och vid 4-6  tillfällen per termin på skolan. Vår pedagogik utgår från att den kunskap som är värdefull att få under utbildningen skapas i det erfarenhetsbaserade lärandet. Den praktiska delen av utbildningen genomförs löpande under hela utbildningen och kravet är att deltagaren har en anställning inom vård- och omsorg på 50%
(20 tim/vecka) eller mer under hela studietiden. I undervisningen integreras kontinuerligt teoretiska och praktiska moment. Nya kunskaper bygger vidare på upplevda och reflekterade händelser. Vårt arbetssätt utgår från att människor lär sig bäst tillsammans med andra, därför är studiegruppen där deltagaren ingår, en central del av utbildningen.

En kurslitteraturlista där det anges litteratur att införskaffa sig till varje kurs finns tillgänglig inför studierna via lärplattformen. På utbildningen används den digitala lärplattformen Pingpong. För att kunna tillgodose dig utbildning krävs att du som kursdeltagare har tillgång till digitala verktyg som t.ex. dator eller skrivplatta.
Utbildningens alla kurser genomförs på en grundläggande nivå där godkänt eller underkänt resultat är vad man kan uppnå i kurserna.

Ansökan

Du söker genom att klicka på länken här ovan.
För att följa din ansökan loggar du in på Schoolsoft; Schoolsoft/Mina sidor

Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör hanterat din ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val om du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan. En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.

Intyg/Behörighet

Utbildningsbevis utfärdas efter att samtliga delkurser och moment är godkända.

Praktiskt/Finansiering

CSN: Mer om CSN
Konferensanläggning: Bokning av rum (ange att du är deltagare på USK – Distans när du bokar)
Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard
Grundutlägg: Grundutlägg för USK – Distans, läsår 2021-2022

Vi som jobbar på undersköterskeutbildningen