Undersköterska

På Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen kan du läsa en tvåårig yrkesutbildning till Undersköterska.

Utbildningen ger dig på kort tid stora möjligheter till ett meningsfullt arbete på en arbetsmarknad som söker efter utbildad personal – Dig!

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan öppnar inom kort
Ansökan
Nästa kursstart:

15 augusti 2022

Längd:

2 år

Studietakt:

Helfart 100%

Terminstider för HT 2022:

15 augusti - 16 december 2022

studiestöd från CSN:

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Antagningskrav:

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk grundskolenivå eller motsvarande.

covid 19:

Utbildningen kan utifrån rådande situation med Covid 19 komma att förläggas på distans under en kortare eller längre period. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Viskadalens folkhögskola är en del av och certifierade av
VO-college Borås-Bollebygd, som är en certifierad samverkan
mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar.

Yrkesområde

Har du ett intresse för att arbeta med människor, vård och hälsa? Är du noggrann, empatisk, uppmärksam, kommunikativ och har god samarbetsförmåga? Då är yrket undersköterska och denna utbildning helt rätt för dig!

Genom utbildning får du en bred kompetens och förberedelse inför de arbetsuppgifter som ingår i arbetet inom vård- och omsorg. Du har efter studierna goda chanser till anställning då bristen på utbildade undersköterskor är stor. Du kan som utbildad undersköterska arbeta inom flera olika vårdverksamheter som t.ex. inom äldreomsorg, hemtjänst och funktionsnedsättning, på sjukhus och vårdcentral.

Pedagogisk idé

Utbildningen skall ge kunskap, färdighet och kompetens inom utbildningens olika huvudområden motsvarande Skolverkets riktlinjer.

Vår pedagogik utgår från att den kunskap som är värdefull att få under utbildningen skapas i det erfarenhetsbaserade lärandet som uppstår då deltagarna under hela utbildningen är i en verksamhetsförlagd praktik. I undervisningen integreras kontinuerligt teoretiska och praktiska moment. Nya kunskaper bygger vidare på upplevda och reflekterade händelser. Vårt arbetssätt utgår från att människor lär sig bäst tillsammans med andra, därför är studiegruppen där deltagaren ingår, en central del av utbildningen. Kurslitteraturlista där det anges litteratur att införskaffa sig till varje kurs finns tillgänglig inför studierna via lärplattformen. På utbildningen används den digitala lärplattformen Pingpong. För att kunna tillgodose dig utbildningen krävs att du som kursdeltagare har tillgång till digitala verktyg som t.ex. dator eller skrivplatta.

Ansökan

Maila Madelen Amundsjö vid intresse på madelen.amundsjo@vsaf.nu
Skicka in betyg, personligt brev med foto och berätta vad du gjort de senaste 2 åren samt bifoga gärna intyg på senaste anställningen/praktiken.

Du söker genom att klicka på länken här ovan.
För att följa din ansökan loggar du in på Schoolsoft; Schoolsoft Mina Sidor

Där hittar du din ansökan under fliken ”Mina Ansökningar”. Din ansökan har status ”Ny ansökan” fram tills att en administratör hanterat din ansökan. I listan över ansökningar kan du prioritera dina val som du sökt flera utbildningar på samma skola under samma termin.

Var uppmärksam på meddelanden och statusändringar som gäller din ansökan. En ansökans status kan du se i listan över ansökningar samt högst upp i vänstra hörnet på respektive ansökan.

Antagningsprocess

Antagningsprocessen inleds efter sista ansökningsdag alternativt löpande. Arbetslaget för utbildningen går igenom inkomna ansökningar och rangordnar utefter skolans ansökningskriterier. Arbetslaget kan välja att intervjua sökanden, via zoom, för att förvissa sig att de sökande kan tillgodogöra sig utbildningen och nå utbildningens mål. Genom intervjun ska arbetslaget förvissa sig om att den sökande förstått skolans arbetssätt och folkbildningens pedagogik. Intervjun ger också ett underlag för antagningen och att bedöma gruppsammansättningen. Arbetslaget antar deltagare i samråd med rektor.

Sökande med vitsord och relevant erfarenhet från yrkesområdet kan prioriteras om flera sökande bedöms likvärdiga i övrigt, (Urvalskriterier)

Frånvaroregler

Sjukfrånvaro ska anmälas för varje nytt frånvarotillfälle till ansvarig lärare/kursansvarig via pim i Pingpong. Om du har studiemedel ska dessutom anmälan göras till Försäkringskassan den första sjukdagen. (www.forskringskassan.se)
Om deltagaren av någon annan anledning än sjukdom inte kan närvara vid lektioner eller andra aktiviteter ska detta också meddelas till ansvarig lärare/kursansvarig via pim i Pingpong.

Intyg/Behörighet

Utbildningsbevis utfärdas efter att samtliga delkurser och moment är godkända.

Praktiskt/Finansiering

CSN: Mer om CSN
Internatinformation: Att bo på internatet
Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard
Grundutlägg: Grundutlägg för USK läsår 2021-2022

Vi som jobbar på undersköterskeutbildningen