Undersköterskeutbildning - inriktning äldreomsorg

Detta är utbildningen för dig som jobbar inom vården och vill utbilda dig till undersköterska genom jobbet.

Du är intresserad av att hjälpa människor i behov av vård och omsorg. Du kommer läsa vårdämnen under ett och ett halvt år varvat med praktik inom äldreomsorgen. På utbildningen studerar du hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar, om sjukdomar, hygien och läkemedel samt lär dig om förhållningssätt och bemötande inom äldreomsorgen. Kursen innehåller alla programgemensamma ämnen från Vård- & omsorgsprogrammet.

Snabbfakta

Nästa kursstart:

Kommer snart

Kurstid:

2020.10.15 - 2022.02.25

Kurslängd:

68 veckor

Studiefart:

Trekvarts fart (75%)

Kursplats

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen, Seglora

Antagningsvillkor

Svenska/svenska som andraspråk (grundläggande nivå) eller motsvarande.
Anställning inom kommunal äldreomsorg.

Kurslitteratur

Litteratur betalas av deltagaren.

Kursplan

Undersköterskeutbildning på trekvarts fart under fyra terminer med kompletterande arbetsplatslärande. Under ett och ett halvt år läser du vårdämnen och gör praktik inom äldreomsorgen. I samverkan med Kommunal som arbetstagarorganisation får du kunskap om arbetsmiljö på jobbet genom grundkurs i arbetsmiljö (BAM).

 • Hälsopedagogik
 • Medicin
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykiatri
 • Psykologi
 • Vård och omsorgsarbete 1 och 2
 • Specialpedagogik
 • Äldres hälsa och livskvalitet
 • Vård och omsorgsarbete vid demenssjukdomar
 • Palliativ vård
 • Svenska
 • Samhällskunskap

Pedagogiskt idé

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalens yrkesutbildningar bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av utbildningen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Kurstid

2020.10.15 – 2022.02.25
68 veckor

Hösttermin 2020.10.15 – 2020.12.31
Vårtermin 2021.01.04 – 2021.07.09
Hösttermin 2021.08.09 – 2021.12.31
Vårtermin 2022.01.03 – 2022.02.25

Utbildningen motsvarar studier på trekvarts fart (75%). Vilket beräknas till 2 heldagar per vecka med lärarledd undervisning.

Intyg

Elever som studerar på Viskadalen får intyg som visar att de har läst en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan arbetsliv och utbildning.

För mer information