VIHSO 1 – vidareutbildning för huvudskyddsombud

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.
Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som är huvudskyddsombud.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
28
februari 2020
Ansökan
Nästa kursstart:

31 mars 2020

Kurstillfälle::

31 mars - 2 april

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp

Huvudskyddsombud som har genomfört BAM och SAM eller VISO 1.

Innehåll

Rollen som HSO
Samordning av skyddsombudsverksamheten
Roller och uppgifter i en skyddskommitté
Att arbeta i en skyddskommitté
Riskbedömningar
Lagstiftning
Rehabilitering
Ledarskap

Datum

Kurstillfälle: 31 mars – 2 april 2020

Plats 

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Sista anmälningsdag
28 februari 2020 för kursstart 31 mars 2020

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Nyheter från VIHSO 1 – vidareutbildning för huvudskyddsombud