VIHSO 1

 – Vidareutbildning för huvudskyddsombud steg 1

Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som är huvudskyddsombud och har genomfört BAM, SAM och/eller VISO 1.

Vad behöver jag som HSO kunna för att samordna skyddsombudsverksamheten? Vilka roller och uppgifter finns i en skyddskommitté och hur ska arbetet läggas upp för att nå ett bra resultat?

Kursen sker i samverkan mellan VSAF, LO-distriktet i Västsverige och ABF Västra Götaland.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
28
februari 2024
Ansökan
Nästa kursstart:

4 mars 2024

Kursdatum 2024:

4-6 mars 2024

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Ersättning och kurskostnad:

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för huvudskyddsombud.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.
Huvudskyddsombud som har genomfört BAM och SAM eller VISO 1.

Innehåll

  • Rollen som HSO
  • Samordning av skyddsombudsverksamheten
  • Roller och uppgifter i en skyddskommitté
  • Att arbeta i en skyddskommitté
  • Riskbedömningar
  • Lagstiftning
  • Rehabilitering
  • Ledarskap
Datum 2024 Sista ansökningsdag
  • 4-6 mars
  • 28 februari

Plats 

Viskadalen Kurs & Konferens


Ersättning och kurskostnad

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för huvudskyddsombud.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 och avslutar dag 3 klockan 16.00.


Avbokningsregler
Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - VIHSO 1

Ladda ner