Hot & Våld – VISO 2

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om lagstiftningen kring hot och våld i arbetslivet. Hur kan parterna arbeta förebyggande för att minska risken att arbetstagarna blir utsatta för våld eller hot om våld från tredje part?

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
10
augusti 2023
Ansökan
Nästa kursstart:

12 september 2023

Datum 2023:

12-14 september 2023

Ersättning och kurskostnad:

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5 samt FML § 7, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp

Vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår samt chefer/arbetsledare.

Innehåll

  • Hot och våld
  • Kränkande särbehandling
  • Missbruk
  • AFS 1993:2
  • Stress och krisreaktioner efter en incident
Datum 2023 Sista ansökningsdag
  • 12-14 september
  • 10 augusti


Plats

Viskadalen Kurs & Konferens


Ersättning och kurskostnad

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5 samt FML § 7, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 i matsalen och avslutar dag 3 klockan 16.00.


Avbokningsregler
Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens


Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - Hot & Våld - VISO 2

Ladda ner