VISO 2 - Vidareutbildning för skyddsombud

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.

Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM, SAM och/eller VISO1.
Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
13
januari 2020
Ansökan
Nästa kursstart:

4 februari 2020

Kurstillfälle 1:

4 - 6 februari 2020

Kurstillfälle 2:

8 - 10 september 2020

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM, SAM och/eller VISO1.

Innehåll

  • Hot och våld
  • Kränkande särbehandling
  • Missbruk
  • AFS 1993:2
  • Stress och krisreaktioner efter en incident

Datum

Kurstillfälle 1:  4 – 6 februari 2020
Kurstillfälle 2:  8 – 10 september 2020

Plats

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen

Kostnad

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 i matsalen och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Sista anmälningsdag är den

Kurstillfälle 1:  13 januari 2020
Kurstillfälle 2:  17 augusti 2020

 

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu
070-427 43 54

Nyheter från VISO 2 - Vidareutbildning för skyddsombud