Arbetsplatsens utformning

Kursen är för dig som är förtroendevald som vill kunna göra rätt från början. Om du behöver mer detaljerad kunskap i ämnet, så är detta rätt utbildning för dig.

Kursen sker i samverkan mellan VSAF, LO-distriktet i Västsverige och ABF Västra Götaland.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
19
september 2024
Anmälan
Nästa kursstart:

22 oktober 2024

Kursdatum 2024:

22-24 oktober

Ersättning och kurskostnad:

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5 samt FML § 7, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud, chefer/arbetsledare samt andra arbetsmiljöansvariga.

På kursen får du bland annat svar på frågor som:

 • Är det verkligen bara att ändra arbetsuppgifter, köpa utrustning, bygga om osv?
 • Varför blir det inte som vi tänkt oss?
 • Hur skall en arbetsplats se ut?
 • Vad behöver vi för att arbetet ska kunna utföras säkert?

I kursen ingår:

 • Lagstöd och sidolagstiftning som påverkar.
 • Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1
 • Buller AFS 2005:16
 • Vibrationer AFS 2005:15

Efter kursen har du kunskap om:

 • Hur ljus och belysning påverkar arbetet.
 • Hur kyla och värme påverkar arbetet.
 • Parternas roller i arbetsmiljöarbetet vid framtagning av nya arbetsmoment.
 • Riskanalysens uppbyggnad. Vad skall en tänka på?
 • Sidolagstiftning vid nybyggnationer som är viktiga att känna till.
 • Vikten av samverkan mellan parterna för att lyfta upp arbetsmiljön i vardagen.
Kursdatum 2024 Sista ansökningsdag
• 22-24 oktober • 19 september

Plats

Viskadalens Folkhögskola

Ersättning och kurskostnad

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5 samt FML § 7, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Anmälan/Betalningsbekräftelse – Arbetsplatsens utformning 2024

Avbokningsregler:

Avbokningsregler Viskadalens Folkhögskola

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - Arbetsplatsens utformning

Ladda ner