Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM

Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM.
Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kursen sker i samverkan mellan VSAF, LO-distriktet i Västsverige och ABF Västra Götaland.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
5 veckor innan kursstart
Anmälan
Nästa kursstart:

8 oktober 2024

Kurstillfälle - Viskadalen:

8-10 oktober 2024

Kurstillfälle - AFiG i Göteborg:

11-13 november 2024

Ersättning och kurskostnad:

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud och huvudskyddsombud.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material på Viskadalens Folkhögskola.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost och material på AFiG i Göteborg.

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.
Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare samt andra arbetsmiljöansvariga.

På kursen får du bland annat svar på frågor som:

  • Hur arbetar vi med förebyggande arbetsmiljöarbete i större utsträckning?
  • Hur kan vi använda AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö?
  • Hur gör vi riskbedömningar på bästa sätt och får vi med alla perspektiv?

I kursen ingår:

  • Parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
  • Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i vardagen och i skyddskommitté om sådan finns.
  • Vikten av samverkan mellan parterna för att lyfta upp arbetsmiljön i vardagen.

Efter kursen har du kunskap om:

  • Arbetsmiljöförordningen och olika föreskrifter på området, såsom Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
  • Hur du ska arbeta vidare med din nulägesanalys och hur ni kan använda verktyget i framtiden.
  • Hur du ska arbeta med riskgranskning inför ändringar i verksamheten.
  • Hur en handlingsplan bör se ut och hur ni kan använda den förebyggande.

Viskadalens Folkhögskola

Datum 2024 Sista ansökningsdag
• 8-10 oktober • 5 september

Pris: 4 500 kronor


AFiG i Göteborg

Datum 2024 Sista ansökningsdag
• 11-13 november • 10 oktober

Pris: 4 500 kronor

Plats

Viskadalens Folkhögskola och AFiG i Göteborg


Ersättning och kurskostnad

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5 vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud och huvudskyddsombud.
Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Anmälan/Betalningsbekräftelse – Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM 2024


Avbokningsregler:

Avbokningsregler Viskadalens Folkhögskola

 

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Ladda ner