SAM – VISO 1

vidareutbildning för skyddsombud

Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM.

Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
5 veckor innan kursstart
Ansökan
Nästa kursstart:

10 oktober 2023

Kurstillfälle 2 - 2023:

10-12 oktober 2023

Ersättning och kurskostnad:

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud och huvudskyddsombud.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare samt andra arbetsmiljöansvariga som har genomfört BAM.

Syfte

  • Parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
  • Ge deltagarna kunskaper i hur praktiskt arbetsmiljöarbete ska genomföras.
  • Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i vardagen och i skyddskommitté om sådan finns.
  • Vikten av samverkan mellan parterna för att lyfta upp arbetsmiljön i vardagen.

 

Datum 2023 Sista ansökningsdag
  • 10-12 oktober
  • 8 september

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens


Ersättning och kurskostnad

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5 vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud och huvudskyddsombud

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.


Avbokningsregler
Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

 

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - SAM - VISO 1

Ladda ner