VISO 1 - Vidareutbildning för skyddsombud

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.

Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har genomfört BAM.
Kursen är en fördjupning i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
16
september 2019
Ansökan
Nästa kursstart:

7 maj 2019

Kurstillfälle 1:

7-9 maj 2019 (inga platser kvar)

Kurstillfälle 2:

15-17 oktober 2019

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud,regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare som har genomfört BAM.

Syfte

Parternas roller i arbetsmiljöarbetet.
Ge deltagarna kunskaper i hur praktiskt arbetsmiljöarbetet ska genomföras.
Hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera i vardagen och i skyddskommitté om sådan finns.
Vikten av samverkan mellan parterna för att lyfta upp arbetsmiljön i vardagen.

Datum

Kurstillfälle 1: 7-9 maj 2019
Kurstillfälle 2: 15-17 oktober 2019

Plats: Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Kostnad: Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material, samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

Sista anmälningsdag är den

Kurstillfälle 1 i maj har inga platser kvar.
Välkommen att söka senast
16 september 2019
 för kurstillfälle 2 i oktober.

Har du frågor om kursen eller kursanmälan så kontakta:

Ann-Charlotte Hernborg
ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu
070-427 43 54

 

Nyheter från VISO 1 - Vidareutbildning för skyddsombud