MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet – VISO 3

Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som har gått BAM, SAM, VISO 1, Lag och avtal, Förhandlarutbildning eller motsvarande.

Du får bland annat kunskap om hur du kan använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet.

Kursen sker i samverkan mellan VSAF, LO-distriktet i Västsverige och ABF Västra Götaland.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
7
maj 2024
Ansökan
Nästa kursstart:

28 maj 2024

Kursdatum 2024:

28-30 maj 2024

Ersättning och kurskostnad:

Utbildningen faller under AML kap. 6. §§ 4-5 samt FML § 7, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter och huvudskyddsombud. Kursen riktar sig även till förhandlare och MBL-mottagare, ordföranden och förhandlingsansvariga

Syfte

  • Få kunskap om hur du kan använda arbetsmiljölagen i förhandlingsarbetet.
  • Få verktyg/metoder för hur ett långsiktigt, målinriktat och aktivt arbete med arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter kan användas i det övriga fackliga arbetet.
Kursdatum 2024 Sista ansökningsdag
  • 28-30 maj 2024
  • 7 maj 2024


Plats

Viskadalen Kurs & Konferens


Ersättning och kurskostnad

Utbildningen faller under AML kap. 6. §§ 4-5 samt FML § 7, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med kaffe klockan 09.00 och avslutar dag 3 klockan 16.00.


Avbokningsregler
:

Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens


Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

HAR DU FRÅGOR OM KURSEN ELLER KURSANMÄLAN, KONTAKTA:

Kursmaterial

Folder - MBL och arbetsmiljö i förhandlingsarbetet - VISO 3

Ladda ner