Rehabilitering – VISO 4

Rehabilitering – VISO 4 är för dig som vill ha hjälp att utveckla arbete lokalt med rehabiliteringsärenden. Vad finns det för alternativ och hur kan man gå vidare i dessa ärenden Vad blir din roll? Vad kan man göra?

I den här utbildningen kommer vi gå igenom socialförsäkringsbalken, Försäkringskassan, parternas uppdag och hur vi kan jobba i förebyggande syfte med rehabilitering.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
5
oktober 2023
Ansökan
Nästa kursstart:

7 november 2023

Kursdatum 2023:

7-9 november

Ersättning och kurskostnad:

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5 samt FML § 7, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

Målgrupp

Skyddsombud/arbetsmiljöombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Innehåll

  • Få kunskap om rehabiliteringskedjan
  • Parternas roller i arbetsmiljöarbetet
  • Få verktyg/metoder för hur ett långsiktigt, målinriktat och aktivt arbete med rehabilitering
  • Hur socialförsäkringarna är kopplade till rehabiliteringsarbetet

Kursdatum 2023

Sista ansökningsdag

  • 7-9 november
  • 5 oktober

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens


Ersättning och kurskostnad

Utbildningen faller under AML kap. 6 §§ 4-5 samt FML § 7, vilket innebär att arbetsgivaren ska stå för kostnaderna samt bevilja ledighet med bibehållen lön för skyddsombud, huvudskyddsombud och andra förtroendevalda i vars uppdrag detta ingår.

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material.


Avbokningsregler
:

Avbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens


Anmälan görs via formuläret längst upp på sidan!

HAR DU FRÅGOR OM KURSEN ELLER KURSANMÄLAN, KONTAKTA:

Kursmaterial

Folder - Rehabilitering VISO 4

Ladda ner