Wigforssakademin

Wigforssakademin är kursen för dig som vill uppdatera din samhällsanalys, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och utveckla dina verktyg för kunna bedriva ett aktivt reformarbete och en inkluderande organisering.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
2
december 2019
Nästa kursstart:

6 januari 2020

Kurstid:

2020-01-06 - 2020-06-12

Examination:

Kursen examineras genom aktivt deltagande på obligatoriska internat och kursuppgifter på distans.

Studietakt:

Deltid 50%

Studieform:

Distansstudier

Studiestöd från CSN::

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Missade du att skicka in din ansökan? Fyll i formuläret nedan så får du en påminnelse när ansökan öppnar nästa gång! Jag vill få en påminnelse!

 

Allmänt om kursen:

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. Utbildningen vänder sig till fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade med hjärtat till vänster. Som deltagarna får du under ett halvår en fördjupad orientering i progressiv samhällsdebatt och teori men också utveckla dina verktyg för att kunna bedriva ett aktivt reformarbete och en inkluderande organisering.

Kursen går på distans och är uppdelad i tre block med varsitt obligatoriskt internat på Viskadalens kursgård i Seglora utanför Borås. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete.

Arrangörer och ledning:

Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Styrgrupp:

Anton Jordås, S-studenter
Josefin Johansson, LO
Hanna Holmer, ABF
Torsten Kjellgren, Tankesmedjan Tiden
Magnus Linder, VSAF

Kursledning:

Anton Jordås, Förbundssekreterare S-studenter
Sofia Bohlin, Samverkanslärare VSAF
Martin Hallingström Skoglund, facklig representant från Byggnads
Marina Fransson, S-student representant

Innehåll:

Wigforssakademins syfte är att stärka arbetarrörelsen som samhällsförändrande aktör. Utbildningen ska gynna fördjupade idépolitiska diskussioner, reformistiska operationer och nätverkande över organisationsgränser.

Mål

Wigforssakademin ska fungera som en mötesplats för aktiva inom arbetarrörelsens olika delar. Målet är att alla deltagare känner sig delaktiga och får möjligheter att fördjupa sin historiska förståelse, nutidsorientering och sina framtidsvisioner. De som gått utbildningen ska ha fått en ökad förståelse för arbetarrörelsens ideologi och för hur de själva kan bidra till att föra reformarbetet framåt.

 

Wigforssakademin ska:

 • Vara en mötesplats för personer från fackföreningsrörelsen, akademin och övriga arbetarrörelsen.
 • Ge deltagarna fördjupade idépolitiska analysförmå
 • Ge deltagarna fördjupade kunskaper om det inom- och utomparlamentariska påverkansarbetet
 • Ge deltagarna nya influenser och idéer till sitt politiska arbete.

Wigforssakademin är uppbyggd i tre block med följande teman: analys – verktyg – reform. Deltagarna introduceras under första blocket för den kritiska samhällsanalysen och forskning som fördjupar den socialdemokratiska samhällsanalysen. I det andra blocket  introduceras deltagarna för de reformistiska instrumenten kopplat till den parlamentariska demokratin tillsammans med metoder för folkrörelsearbete. Under det sista blocket ligger fokus på det reformistiska resultatet. Då redovisar deltagarna sina reformarbeten tillsammans och får tillfälle att slutgiltigt reflektera över det socialdemokratiska framtidsprojektet och utbildningens inverkan på deras engagemang.

Pedagogisk idé:

Wigforssakademins pedagogiska idé bygger på folkbildningstanken. Kursen är därmed inkluderande i metod och upplägg samtidigt som den håller en hög intellektuell nivå där deltagarna utmanas i sitt tänkande. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Du behöver inte ha studerat vid universitet eller högskola eller vara medlem i S-studenter eller Socialdemokraterna. Wigforssakademin är därmed en spännande mötesplats och arena för nätverkande inom arbetarrörelsen och den breda vänstern.

Ansökan:

Ansökan är öppen under perioden oktober-december varje år.

Ansöker gör du genom att fylla i ansökningsformuläret här på hemsidan. Tänk igenom frågorna noggrant innan du skickar in. Det går att spara dina svar och återkomma vid ett senare tillfälle. Frågorna i ansökan kan besvaras antingen genom att skriva i svarsrutorna i formuläret eller genom att skicka in en ljud- eller videofil där du besvarar samtliga frågor istället. Filen bifogar du på sista sidan.

OBS! Du måste skicka in en fullständig ansökan senast 2 december 2019 för att vi ska behandla den.

Antagning:

I december träffas styrgruppen och kursledningen för Wigforssakademin för att gå igenom alla inskickade ansökningar och besluta om vilka som ska antas och reserver till vårens kurs.

Antagningen utgår från följande principer:
Kursen vänder sig till personer som har hjärtat till vänster. Vid antagningen prioriteras personer med erfarenhet av att vara aktiva inom fackliga organisationer, föreningsliv, politiska partier eller för kursen relevanta erfarenheter från yrkeslivet. Facklig erfarenhet värderas lika högt som politisk erfarenhet. Vid antagningen ska jämn könsfördelning, kulturell och etnisk mångfald samt blandade åldrar och erfarenheter eftersträvas.

Vid antagning av deltagare till Wigforssakademin beaktas även de sökandes förmåga att tillgodogöra sig kursens innehåll, slutföra kursens uppgifter och delta under de tre helgträffarna. Den information och beskrivning av sig själva som de sökande anger i sin ansökan ligger till grund för denna bedömning. Ingenting förutom ansökan beaktas.

Vid antagningen prioriteras personer som:

 • Inkommit med en fullständig ansökan.
 • Är mellan 20 och 50 å
 • Kan delta på alla helgträffarna.
 • I sin ansökan visar prov på en resonerande förmå
 • Visar intresse av att vara en del av arbetarrörelsen framöver.
 • Kan påvisa förkunskaper från grundläggande medlemsutbildningar i sin basorganisation, om
  ingen basorganisation finns bör personen kunna visa upp motsvarande kunskaper på annat sätt.

En tredjedel av de antagna bör ha en facklig bakgrund, en tredjedel ska vara studenter och en tredjedel ska vara personer från SSU, Socialdemokraterna eller annan organisation.

Besked om antagning ges senast 20 december 2019.

Intyg/Behörighet:

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg.

Praktiskt/Finansiering:

CSN: Kursen berättigar till studiemedel för studier på halvfart.  https://www.csn.se/
Internatinformation: http://www.a-folkhogskolorna.se
Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard
Avgifter: Avgiftsfri inkl. resor, boende och mat under internat. Deltagare står däremot själva för kurslitteratur.

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta:

Sofia Bohlin
sofia.bohlin@vsaf.nu
0709-32 47 87

Kursmaterial

Wigforssakademin folder

Ladda ner

Nyheter från Wigforssakademin