Wigforssakademin

Wigforssakademin är kursen för dig som vill uppdatera din samhällsanalys, fundera fram lösningar på de utmaningar vi står inför och utveckla dina verktyg för att kunna bedriva ett aktivt reformarbete och en inkluderande organisering.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
Ansökan stängd
Intresseanmälan
Nästa kursstart:

Januari 2025 - anmäl intresse till nästa kursstart

Kurstid:

8 januari - 7 juni 2024

Studietakt:

Deltid 50%

Internat:

26-28 januari, 22-24 mars & 24-26 maj

Studieform:

Distansstudier

Examination:

Kursen examineras genom aktivt deltagande på internat och kursuppgifter på distans.

Studiestöd från CSN::

Kursen är studiemedelsberättigad. Läs mer på csn.se

Vill du få ett mejl när nästa anmälan öppnar?
Klicka på intresseanmälan ovan.

Allmänt om kursen

Wigforssakademin är en idépolitisk utbildning med fokus på framtidens progressiva reformism. Utbildningen vänder sig till fackligt aktiva, studenter och samhällsintresserade med hjärtat till vänster. Som deltagare får du under ett halvår en fördjupad orientering i progressiv samhällsdebatt och teori men också utveckla dina verktyg för att kunna bedriva ett aktivt reformarbete och en inkluderande organisering.

Kursen går på distans och är uppdelad i tre block med varsitt obligatoriskt internat på Viskadalens Folkhögskola i Seglora utanför Borås. Kursen går på halvfart och går att kombinera med heltidsstudier eller heltidsarbete.

Kurstid & tidsåtgång

Vårtermin 2024: 8 januari – 7 juni
Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Det innebär 10 timmars studier/vecka i genomsnitt.

Internattillfällen

Internaten genomförs på Viskadalens Folkhögskola utanför Borås.

Kurshelg 1 – 26-28 januari
Uppdaterad samhällsanalys
Kurshelg 2 – 22-24 mars
Förändringens verktyg
Kurshelg 3 – 24-26 maj
Reformistisk framtid

Vi som jobbar med Wigforssakademin

Wigforssakademin arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Socialdemokratiska studentförbundet (S-studenter), Tankesmedjan Tiden, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Landsorganisationen (LO).

Styrgrupp:

Henrik Svensson, S-studenter
Elsa Alm, LO
Annika Eriksson, ABF
Johan Sjölander, Tankesmedjan Tiden
Ann-Charlotte Hernborg, VSAF
Sofia Bohlin, VSAF

Kursledning:

Sammankallande:
Henrik Svensson, Förbundssekreterare S-studenter
Tel. 070-774 15 62
henrik.svensson@s-studenter.se

Pedagogiskt ansvarig:
Sofia Bohlin, Samverkanslärare VSAF
Tel. 070-932 47 87
sofia.bohlin@vsaf.nu

Anders Andersson, bakgrund i Målarförbundet
Tel. 076-852 58 40
anders.gutenberg@gmail.com

Mathilda Elfgren Schwartz, Studieledare S-studenter
mathilda.elfgrenschwartz@telia.com

Innehåll

Wigforssakademins syfte är att stärka arbetarrörelsen som samhällsförändrande aktör. Utbildningen ska gynna fördjupade idépolitiska diskussioner, reformistiska operationer och nätverkande över organisationsgränser.

Mål

Wigforssakademin ska fungera som en mötesplats för aktiva inom arbetarrörelsens olika delar. Målet är att alla deltagare känner sig delaktiga och får möjligheter att fördjupa sin historiska förståelse, nutidsorientering och sina framtidsvisioner. De som gått utbildningen ska ha fått en ökad förståelse för arbetarrörelsens ideologi och för hur de själva kan bidra till att föra reformarbetet framåt.

Wigforssakademin ska:

 • Vara en mötesplats för personer från fackföreningsrörelsen, akademin och övriga arbetarrörelsen.
 • Ge deltagarna fördjupade idépolitiska analysförmågor.
 • Ge deltagarna fördjupade kunskaper om det inom- och utomparlamentariska påverkansarbetet.
 • Ge deltagarna nya influenser och idéer till sitt politiska arbete.

Wigforssakademin är uppbyggd i tre block med följande teman: analys – verktyg – reform. Deltagarna introduceras under första blocket för den kritiska samhällsanalysen och forskning som fördjupar den socialdemokratiska samhällsanalysen. I det andra blocket  introduceras deltagarna för de reformistiska instrumenten kopplat till den parlamentariska demokratin tillsammans med metoder för folkrörelsearbete. Under det sista blocket ligger fokus på det reformistiska resultatet. Då redovisar deltagarna sina reformarbeten tillsammans och får tillfälle att slutgiltigt reflektera över det socialdemokratiska framtidsprojektet och utbildningens inverkan på deras engagemang.

Pedagogisk idé

Wigforssakademins pedagogiska idé bygger på folkbildningstanken. Kursen är därmed inkluderande i metod och upplägg samtidigt som den håller en hög intellektuell nivå där deltagarna utmanas i sitt tänkande. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter.

Du behöver inte ha studerat vid universitet eller högskola eller vara medlem i S-studenter eller Socialdemokraterna. Wigforssakademin är därmed en spännande mötesplats och arena för nätverkande inom arbetarrörelsen och den breda vänstern.

Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen. För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan

Ansökan är öppen under perioden 16 oktober – 7 december.

Ansöker gör du genom att fylla i ansökningsformuläret här på hemsidan. Tänk igenom frågorna noggrant innan du skickar in. Det går att spara dina svar och återkomma vid ett senare tillfälle. Frågorna i ansökan kan besvaras antingen genom att skriva i svarsrutorna i formuläret eller genom att skicka in en ljud- eller videofil där du besvarar samtliga frågor istället. Filen bifogar du på sista sidan.

OBS! Du måste skicka in en fullständig ansökan senast 7 december 2023 för att vi ska behandla den.

Antagning

I december träffas styrgruppen och kursledningen för Wigforssakademin för att gå igenom alla inskickade ansökningar och besluta om vilka som ska antas och reserver till vårens kurs.

Antagningen utgår från följande principer:
Kursen vänder sig till personer som har hjärtat till vänster. Vid antagningen prioriteras personer med erfarenhet av att vara aktiva inom fackliga organisationer, föreningsliv, politiska partier eller för kursen relevanta erfarenheter från yrkeslivet. Facklig erfarenhet värderas lika högt som politisk erfarenhet. Vid antagningen ska jämn könsfördelning, kulturell och etnisk mångfald samt blandade åldrar och erfarenheter eftersträvas.

Vid antagning av deltagare till Wigforssakademin beaktas även de sökandes förmåga att tillgodogöra sig kursens innehåll, slutföra kursens uppgifter och delta under de tre helgträffarna. Den information och beskrivning av sig själva som de sökande anger i sin ansökan ligger till grund för denna bedömning. Ingenting förutom ansökan beaktas.

Vid antagningen prioriteras personer som:

 • Inkommit med en fullständig ansökan.
 • Är mellan 20 och 50 år.
 • Kan delta på alla helgträffarna.
 • I sin ansökan visar prov på en resonerande förmåga.
 • Visar intresse av att vara en del av arbetarrörelsen framöver.
 • Kan påvisa förkunskaper från grundläggande medlemsutbildningar i sin basorganisation, om
  ingen basorganisation finns bör personen kunna visa upp motsvarande kunskaper på annat sätt.

En tredjedel av de antagna bör ha en facklig bakgrund, en tredjedel ska vara studenter och en tredjedel ska vara personer från SSU, Socialdemokraterna eller annan organisation.

Besked om antagning ges senast 8 december 2023.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg. För att bli godkänd måste 80% av kursen vara genomförd varav deltagande på första internatet är obligatoriskt. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering

CSN: Kursen berättigar till studiemedel för studier på halvfart.  Läs mer här.
Kursgårdsinformation: Viskadalens Folkhögskola
Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard
Kostnad: Avgiftsfri inkl. resor, kost och logi under internat. Deltagare står däremot själva för kurslitteratur.

AvbokningsreglerAvbokningsregler Viskadalens Folkhögskola

Logotype:

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta:

Kursmaterial

Wigforssakademin folder

Ladda ner