Organisationen

Arbetarrörelsens folkhögskolor i Göteborg och Viskadalen har samma huvudman: Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola, VSAF.

VSAF är en ideell förening vars målsättning är att bedriva folkhögskole- och annan bildningsverksamhet på uppdrag av arbetarrörelsen i Västsverige.

Verksamheten är uppdelad i tre resultatenheter: Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg (AFiG), Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen och Viskadalens Kursgård.