Skolpolitik

– för att ge alla elever samma chans

Den svenska skolan förtjänar bättre. Men hur bygger vi en jämlik skola som ger alla barn samma chans, oaktat föräldrarnas utbildningsnivå eller socioekonomiska bakgrund?

Hur får vi bort vinstjakt och särintressen och hur ser vi till att få fler vuxna i skolan med rätt behörighet?

Debatten om det som idag har kommit att kallas skolmarknaden går hög. Vad har den egentligen inneburit för kvaliteten på svensk skola och hur ska vi få till stånd den förändring som är nödvändig så att våra skattepengar går till dem de var ämnade för, nämligen barnen?

 

Åter till Stora valkursen 2022