Folkhögskolan

Viskadalen är en framåtsyftande skola i en traditionsrik bygd. Skolan ligger i Viskans dalgång. I hjärtat av Sjuhäradsbygden som präglats av hemväverskor, ”knallar” och därefter textilindustrin. Textilindustrin lever fortfarande men inte alls i samma omfattning som tidigare. Nya näringar växer fram i trakten.

Viskadalens geografiska placering 18 km söder om Borås, 10 km från Kinna och 60 km österut från Göteborg gör den lättillgänglig. En naturskön och rogivande omgivning ger dig möjligheter till en avspänd studiemiljö i förhållande till stressig stadsmiljö. En rad möjligheter finns för dig på skolan; bibliotek, gym, sportstuga med båt, fotbolls- & volleybollplaner, vandringsleder, badplats, MTB-leder och MTB-cyklar och inte minst god och variationsrik mat.

För dig som kommer långväga ifrån finns ett internat på skolan där du kan bo. Folkhögskolan (dåvarande Viskadalens folkhögskola) startade 1928 med sin nuvarande huvudman Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola.

På skolan i Seglora bedrivs eftergymnasiala utbildningar, fackliga och politiska distansutbildningar, kortare folkhögskolekurser med olika folkrörelser och studieförbund. På vår filial i Göteborg har vi våra allmänna kurser.

Bläddra bland våra Kurser

Senaste nyheterna