Att studera på Folkhögskola

Vad bör jag som student tänka på?

Hur bedrivs studierna?

Folkhögskolan är en skola utan centrala läroplaner och utbildningarna skall utgå från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Studier på allmän kurs på gymnasienivå kan ge behörigheter till Yrkeshögskola och Högskola/Universitet. Undervisningen är helt eller delvis tematiserad.

För vem?

För att bli antagen till våra kurser ska du vara minst 18 år det år du påbörjar studierna.

Demokrati och inflytande

Demokratifostran är ett centralt mål för all kursverksamhet. Deltagarna har ett direkt inflytande i hela skolans verksamhet. Deltagarna ingår i studerandekåren, som utser representanter till kårstyrelse, skolans styrelse, skyddskommittén mm.

Deltagarna ges utbildning i mötesteknik och föreningskunskap och en särskild arbetsmiljöutbildning ges till de deltagare som utses till studerandeskyddsombud.

Nivåer:

Här hittar du utbildningar på olika nivåer och med olika inriktningar.
Allmän kurs finns på både grund- och gymnasienivå. Kurserna kan passa även för att komplettera vissa ämnen.
Socialpedagogutbildningen är en eftergymnasial yrkesinriktad utbildning.

Kostnad:

Undervisningen är avgiftsfri, men du får själv betala för läromedel och studieresor. Det tillkommer även kostnader om du äter eller bor på skolan (Viskadalen).

Mål:

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen har några gemensamma mål för alla kurser som genomförs. Vi vill att alla kurser ska:

  • Väcka deltagarnas lust att studera och skapa en glädjefylld studiesituation.
  • Stärka deltagarnas självkänsla och bidra till en positiv personlig och social utveckling.
  • Ge en god grund för aktivt förenings- och förändringsarbete.
  • Utveckla vilja och förmåga att se sammanhang och i solidaritet med andra aktivt påverka samhället i stort.
  • Förstå samhället utifrån en jämlikhets- och jämställdhetstanke, ett humanistiskt synsätt och ett mångfaldsperspektiv som bygger på arbetarrörelsens grundläggande värderingar.