Om skolan

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen vill förena tradition med samtidens frågor och problem. Skolan har sina rötter i arbetarrörelsens fackliga och politiska organisationer i västra Sverige.

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Skolan företräder en människosyn som främjar individuell och gemensam utveckling. Pedagogisk utveckling, framtidstänkande och öppenhet för olikheter är ledstjärnor för skolan. Kurserna vill ge en bred alllmänbildning och främja personlig utveckling i en miljö där människor i olika åldrar och med skiftande erfarenheter möts. Skolan vill också ge kunskaper och vilja för samhällsengagemang genom folkrörelsearbete.

Tillgänglighet:

Skolbyggnaden är anpassad för rullstolsburna. Vissa lokaler är utrustade med hörselslinga.
Detta finns för dig på skolan: bibliotek, gym, sportstuga med båt, fotbolls-och bouleplan, mm.
För dig som kommer långväga finns ett internat på skolan där du kan bo.

Det finns en öppenhet från folkhögskolan att möta just dig!

  • du möter människor med många och skiftande livserfarenheter som berikar studiearbetet. Vi är övertygade om att du kommer uppleva en gemenskap och samhörighet som du inte är van vid i andra skolformer.
  • tar hänsyn till dina behov och förutsättningar och undervisningen planerar du tillsammans med lärarna och kurskamraterna.
  • är inte bunden av faställda läroplaner som i den vanliga skolan.
  • du kan få ett studieomdöme och behörighet som ger dig möjlighet att söka in på högskola, däremot ges inga traditionella betyg.
  • vi arbetar processinriktat med projekt som spänner över flera ämnen.
  • arbetsformerna bygger på att Du tar din del av ansvaret, både för dig själv och de gemensamma studiernas bästa.
  • studiebesök och impulser från gästföreläsare och kulturarbetare ger dig nya dimensioner i studierna och livet på skolan.
  • för att utveckla vår verksamhet och för att väcka lust till fortsatta studier har vi ett utvecklat samarbete med bl.a. Borås högskola.
  • vill verka för att bildning i alla dess former är öppen för alla oavsett bakgrund