Kursutbud

Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen skall vara det ledande bildningscentret  för arbetarrörelsen i Västsverige. Vi erbjuder korta och längre fackliga och politiska kurser som riktar sig till hela arbetarrörelsen. Alla våra kurser sker i samverkan med våra medlemsorganisationer.

Samverkan kan se ut på många olika sätt. Allt från att vi endast är med och planerar kursen, utbildar och certifierar handlare som har kursen, till att vi tar hela ansvaret för kursen och genomför den med våra egna lärare, eller att vi kontrakterar specialister inom olika områden.

Vi erbjuder allt från endagskurser till distanskurser som kan vara allt från 15 veckor till flera år.

Så tveka inte att ta kontakt med oss för att diskutera kursidéer ni har för att utveckla er organisation och era medlemmar.

Här fortbildas vår politiska och fackliga framtid!

Kontakta vår studierektor med ansvar för samverkanskurser: