Välkommen till vårt Materialbibliotek!

Vår tanke är att denna sidan ska vara en resurs för dig och din organisation.
Vi kommer att lägga ut föreläsningar och presentationer som har genomförts på skolan.

 

Material från kurser som varit:

 

Medlemsutbildning och medlemskapets värde.key

Seminariebilder från Thomas Fridhs pass om Medlemsutbildning

och medlemskapets värde från 2019 års regionala studiekonferens.

 

Nationell studieplan med Thomas Eneroth
Föreläsning på Studiekonferens för S i Väst 19-20 oktober 2018

 

 

Organisationskultur – Hur behandlar vi varandra? Barbro Mellberg och Thomas Fridh
Panelsamtal i Ladan på Studiekonferens för S i Väst 19-20 oktober 2018

 

 

Folkbildningens betydelse för samhällsutveckling – Thomas Fridh
Föreläsning på Studiekonferens för S i Väst 19-20 oktober 2018