Thage G Petersons Stipendiefond

Ett av folkhögskolans viktigaste uppdrag är att utforska och stärka demokratin. Ska detta uppdrag kunna uppfyllas gäller det att förmånen att studera inte är förunnat ett fåtal.

Därför har Viskadalens Folkhögskola instiftat Thage G. Petersons Stipendiefond för att kunna stödja deltagare på våra politiska kurser som inte kunnat finansiera avgifter för mat och logi själva eller inte kunnat finansiera internatkostnaden genom den organisation där de är aktiva.

Vi har valt att uppkalla stipendiefonden efter en av skolans tidigare deltagare, som tack vare ett stipendium, fick möjlighet att utbilda sig på Viskadalen och vars bildningsresa ledde honom ända in i regeringskansliet.
Thages stipendium delades dock inte ut kravlöst utan förutsatte också visst praktiskt arbete på skolan. Han fick ett antal nätter i veckan hålla igång värmepannan så att skolans vaktmästare fick några nätters sömn.

Dagens stipendiater behöver inte hålla värmepannan igång eller hjälpa till med matlagning, disk och städ men vi ser gärna att man har en plan med vad deltagandet skall leda till.
Vi ser gärna att alla våra deltagare är med och håller igång demokratins ibland flämtande låga i landet, därför ställer vi en del frågor och ställer en del krav för att stipendiet ska utdelas.

Stipendiet täcker kostnaderna för hela eller del av kost och logi under seminariehelgerna.
Det täcker inte kostnader för resor till och från skolan.
Fonden har begränsade resurser men vi försöker alltid hjälpa så många vi kan. Det är rektor/skolchef som tar det slutgiltiga beslutet om vem/vilka som får stipendiet.

Varje stipendiat kan tilldelas max ett stipendium.
Beslut om stipendium kan inte överklagas.

Sista ansökningsdatum: 1 augusti 2024
Beslut meddelas löpande.

<<Ansök här>>

För frågor: