Om skolan

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen skall vara det ledande bildningscentret för arbetarrörelsen i Västsverige. Skolan har sina rötter i arbetarrörelsens fackliga och politiska organisationer.

Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen

Skolan företräder en människosyn som främjar individuell och gemensam utveckling. Pedagogisk utveckling, framtidstänkande och öppenhet för olikheter är ledstjärnor för skolan. Skolan vill, förutom att erbjuda ett brett kursinnehåll, även ge en bred allmän bildning och främja personlig utveckling i en miljö där människor i olika åldrar och med skiftande erfarenheter möts. Skolan vill också ge kunskaper och vilja för samhällsengagemang genom folkrörelsearbete.

Tillgänglighet

Skolbyggnaden är handikappanpassad. Vissa lokaler är utrustade med hörselslinga.
Det finns mängder med möjligheter för dig på skolan: bibliotek, gym, vandringsleder, MTB-cyklar och cykelleder, vindskydd med grillplats, sportstuga med båt, badplats, grillkåta, fotbolls- och bouleplan, pub för att bara nämna några.
För dig som kommer långväga finns ett internat på skolan där du kan bo.

Det finns en öppenhet från folkhögskolan att möta just dig!

Här möter du människor med många och skiftande livserfarenheter som berikar studiearbetet. Vi är övertygade om att du kommer uppleva en gemenskap och samhörighet som du inte är van vid i andra skolformer.

Vi tar hänsyn till dina behov och förutsättningar. Undervisningen planerar du tillsammans med lärare och kurskamrater.

Du är inte bunden av fastställda läroplaner som i den vanliga skolan.

Du kan på våra allmänna kurser få ett studieomdöme och behörighet som ger dig möjlighet att söka in på högskola, däremot ges inga traditionella betyg.

Studiebesök och impulser från gästföreläsare och kulturarbetare ger dig nya dimensioner i studierna och livet på skolan.

Vi vill verka för att bildning i alla dess former är öppen för alla oavsett bakgrund.