Samverkanskurser

Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen skall vara det ledande bildningscentrat för arbetarrörelsen i Västsverige. Den viktigaste delen i detta arbete är att tillsammans med våra medlemsorganisationer genomföra bildningsverksamhet/kurser för organisationerna. Folkhögskolan skall vara en resurs för arbetarrörelsen!
Skolan har lärare och övriga resurser för att kunna genomföra fackliga och politiska kurser av hög kvalitet.
Kursinnehållet kan variera och styrs alltefter organisationernas behov.