Kontakt

Samverkanslärarnas ansvarsområden:


Ann-Charlotte Hernborg
  • Fackliga kort- och distanskurser
  • UL
Katarina Kristoffersson
  • Fackliga kort- och distanskurser
Ulf Dahlberg
  • S i väst kurser
Sofia Bohlin
  • Wigforssakademin
  • S i väst kurser
Theodor Bjursell
  • Att skriva politiskt
  • Idépolitiska kurser
Moa-Lisa Fransson
  • Idépolitiska kurser