Kontakt

Samverkanslärarnas ansvarsområden:


Ann-Charlotte Hernborg
 • Fackliga kort- och distanskurser
 • UL
Katarina Kristoffersson
 • Idépolitiska kurser
 • Fackliga kort- och distanskurser
Ulf Dahlberg
 • S i väst kurser
Sofia Bohlin
 • Wigforssakademin
 • S i väst kurser
Theodor Bjursell
 • Att skriva politiskt
 • Idépolitiska kurser
Mikael Hallén Palmer
 • Fackliga kort- och distanskurser
 • UL