Att leda partivänner

Distanskursen riktar sig till dig i S i VGR och Halland som är vald ledare för Socialdemokraterna i kommun, region. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som ledare i socialdemokraterna.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
1
december 2018
Nästa kursstart:

21 januari 2019

Kurstid:

21 januari -13 december 2019

Anmälan:

till Arbetarekommun eller Partidistrikt

Kursgård:

Arbetarrörelsens kursgård i Viskadalen

Studieform:

Distanskurs

Kostnad:

1500 kr/termin

Syftet med kursen är att ge möjlighet till fördjupning om att vara ledare i Socialdemokraterna och att genomföra socialdemokratisk politik. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning.

Innehåll

  • Socialdemokratiskt ledarskap
  • Ledare för gruppen
  • Det politiska, strategiska ledarskapet
  • Retorik och politiskt språk
  • Tillsammans är vi starkare
  • Verktyg för vardagen i gruppen
  • Ledarskapets dilemman

Viktigt att veta
Kursen löper över två terminer på halvfart. Kursen är uppdelad i 4 obligatoriska helginternat och mellanliggande hemarbete.Det ingår att tillsammans med övriga deltagare eller på egen hand genomföra ett antal mellanliggande uppgifter, utöver internaten. Som stöd under hela kursen finns handledare från partidistrikten. Vi använder skolans lärplattform för all kommunikation.

Anmälan & kostnad

Anmälan till kursen gör du till din arbetarekommun eller partidistrikt som betalar dina
internatkostnader (1500 kr/termin). Vid anmälan anger du namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Sista anmälan 1 december till ditt partidistrikt.

Kurstid & tidsåtgång 

Vårtermin: 21 januari – 14 juni
Hösttermin: 12 augusti – 20 december
Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka. Kursen motsvarar studier på 50 procent.
Efter fullföljd kurs ges intyg som anger kurstid

Internattillfällen 2019
Internaten genomförs på Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, utanför Borås.
Internat 1, 2-3 mars
Socialdemokratiskt ledarskap
Internat 2, 1-2 juni
Kommunikation som verktyg
Internat 3, 31 augusti -1 september
Gruppdynamik – Att leda andra
Internat 4, 9-10 november
Förverkliga vår politik

För mer information och frågor om politiska ledarskapskurser i Västsverige kontakta kursansvariga:
Sofia Bohlin
mobil: 0709-32 47 87
e-post: sofia.bohlin@vsaf.nu

Ulf Dahlberg
mobil: 0709-14 08 00
e-post: ulf.dahlberg@vsaf.nu

Nyheter från Att leda partivänner