Jämlikhetsakademin

Sverige har blivit allt mer ojämlikt. Sedan 1980 har de sociala och ekonomiska klyftorna ökat. Skiktningen tar sig också nya uttryck, som en växande, mellan lågutbildade och kortutbildade, mellan stad och landsbygd, mellan olika stadsdelar i de större städerna och mellan utrikes och inrikes födda. En annan avgörande dimension är de skilda villkoren för kvinnor och män.

Djupa sociala klyftor bryter sönder samhället och är ett hot mot demokratin. I kölvattnet följer försämrad hälsa, bristande tillit och en fragmentisering av välfärden.

Ett positivt tecken är att frågan om jämlikhet åter fått en viktig plats på dagordningen. LO har initierat en omfattande jämlikhetsutredning och Katalys har tillsammans med en rad akademiker drivit ett projekt om klyftornas karaktär.

Jämlikhetsakademin vill ta ännu ett steg och stärka analysen av jämlikhetens orsaker och undersöka hur vi kan skapa ett mer jämlikt samhälle.

Snabbfakta

Kurstid:

12 augusti - 13 december 2019

Studieform:

Distansstudier

Studietakt:

Deltid 50%

Internat:

20-22 sept, 18-20 okt, 22-24 nov 2019

Kostnader:

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur

Bildningsanordnare:

Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Katalys

 

Allmänt om kursen

Kursen går på distans och är uppdelad i 3 tematiska block.

  • Det första blocket har fokus på empiri: Hur ser ojämlikheten ut i Sverige och världen? Varför har klyftorna ökat?
  • För det andra blocket är utgångspunkten normativ: Räcker det att alla får en jämlik start i livet? Har jämlikhet ett värde i sig? Vilka argument är viktigast för att försvara jämlikhet.
  • Den sista blocket ägnas åt politiken: Vilka reformer skulle mest effektivt öka jämlikheten? Vilka reformer för ökad jämlikhet är mest realistiska? Varje block består av ett helginternat samt två kursuppgifter. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Pingpong.

Kurstid & tidsåtgång

Hösttermin 2019: 12 augusti – 13 december

Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen

Internaten genomförs på Viskadalens kursgård utanför Borås.

Internat 1, 20-22 september 2019

Internat 2, 18-20 oktober 2019

Internat 3, 22-24 november  2019

Syftet med utbildningen är att fördjupa förståelsen av jämlikhet.

Pedagogisk idé

Kursen bygger på modern folkrörelsepedagogik som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Föreläsningar och diskussioner varvas med gästföreläsare.

Antagning

Besked om antagning ges senast 20 juni 2019.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens hemadress

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering

Kursgårdsinformation: http://www.a-folkhogskolorna.se

Studeranderättslig standard: Studeranderättslig standard

Kostnad:

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.

Helpension (kost och logi) Totalt 3 helger:

Enkelrum 8.100 kr/pers

Dubbelrum 6.600 kr/pers.

Hör med din arbetsgivare, fack eller arbetarekommun och om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

 

Vi som jobbar med Jämlikhetsakademin:

 

Kursansvarig

Theodor Bjursell

Mobil: 073-804 42 44

theodor.bjursell@vsaf.nu

 

Kursledare

Kursledare Mats Wingborg, född 1958 i Ludvika, är en svensk journalist och författare. Wingborg skriver om global arbetsmarknad, utbildningspolitik och högerextremism, ofta i samarbete med Anna-Lena Lodenius. Han har också skrivit en rad studier om villkoren vid svenska företag i omvärlden.

 

Föreläsare på kursen

Göran Dahlgren, gästprofessor vid University of Liverpool i England, expert på sambandet mellan ojämlikhet och hälsa och aktuell med boken ”När sjukvården blev en marknad” (2018).

Majsa Allelin, doktorerar på segregationen inom skolan vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, har varit med och skrivit en rapport om ägande, förmögenhet och de ökade klyftorna i Katalys serie av rapporter om det nya svenska klassamhället.

Sten Svensson, tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning, har skrivit en rad böcker och artiklar om skolan och den social skiktningen, ingår i Nätverket för en likvärdig skola.

Ulrika Vedin, utredare vid LOs Jämlikhetsutredning, har publicerat många utredningar och studier om jämlikhet och ojämlikhet inom välfärdssektorn och arbetsmarknaden.

Nyheter från Jämlikhetsakademin