Jämlikhetsakademin

Sverige har blivit allt mer ojämlikt. Sedan 1980 har de sociala och ekonomiska klyftorna ökat. Skiktningen tar sig också nya uttryck, som en växande, mellan lågutbildade och kortutbildade, mellan stad och landsbygd, mellan olika stadsdelar i de större städerna och mellan utrikes och inrikes födda. En annan avgörande dimension är de skilda villkoren för kvinnor och män.

Djupa sociala klyftor bryter sönder samhället och är ett hot mot demokratin. I kölvattnet följer försämrad hälsa, bristande tillit och en fragmentisering av välfärden.

Ett positivt tecken är att frågan om jämlikhet åter fått en viktig plats på dagordningen. LO har initierat en omfattande jämlikhetsutredning och Tankesmedjan Tiden har tillsammans med en rad akademiker drivit ett projekt om klyftornas karaktär.

Jämlikhetsakademin vill ta ännu ett steg och stärka analysen av jämlikhetens orsaker och undersöka hur vi kan skapa ett mer jämlikt samhälle.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
30
juni 2021
Ansökan
Nästa kursstart:

16 augusti 2021

Kurstid:

16 augusti - 17 december 2021

Studieform:

Distansstudier

Studietakt:

Deltid 50%

Internat:

15-17 oktober

"Internat" digitalt:

10-12 september & 3-5 december

Kostnader:

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur

Bildningsanordnare:

Kursen arrangeras av Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen i samarbete med Tankesmedjan Tiden

Stipendium

Inför höstens kurser blir det möjligt att ansöka om stipendium för dig som inte har möjlighet till annan finansiering. Stipendiet är behovsprövat och kommer att täcka internatkostnaden. Det gäller kurser som genomförs i samarbete med Tankesmedjan Tiden och AiP.

Om du vill få mer information om Stipendiet anmäler du ditt intresse genom att klicka på knappen Stipendium som du hittar i bilden längst upp på sidan.

I samband med detta förlänger vi ansökningstiden till 30 juni.

Föreläsare

Per Molander ämbetsman och konsult i politiska policyfrågor

Allmänt om kursen

Kursen går på distans och är uppdelad i 3 tematiska block.

  • Det första blocket har fokus på empiri: Hur ser ojämlikheten ut i Sverige och världen? Varför har klyftorna ökat?
  • För det andra blocket är utgångspunkten normativ: Räcker det att alla får en jämlik start i livet? Har jämlikhet ett värde i sig? Vilka argument är viktigast för att försvara jämlikhet.
  • Den sista blocket ägnas åt politiken: Vilka reformer skulle mest effektivt öka jämlikheten? Vilka reformer för ökad jämlikhet är mest realistiska?

Varje block består av ett helginternat samt två kursuppgifter. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Pingpong.

Kurstid & tidsåtgång

Hösttermin 2021: 16 augusti – 17 december

Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen

  • 10-12 september (digitalt)
  • 15-17 oktober
  • 3-5 december (digitalt)

Syftet med utbildningen är att fördjupa förståelsen av jämlikhet.

Pedagogisk idé

Kursen bygger på modern folkrörelsepedagogik som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Föreläsningar och diskussioner varvas med gästföreläsare.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och litteratur.
Helpension totalt 1 helg:

Enkelrum 3 390 kr/pers.
Del i tvåbäddsrum 2 840 kr/pers.
Kan tillkomma kostnad för eventuell litteratur.
Hör med din arbetsgivare, fack eller arbetarkommun om de kan stå för hela eller del av kostnaden.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens hemadress

För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där det första är obligatoriskt. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.

Praktiskt/Finansiering

Kursgårdsinformation: Viskadalen Kurs & Konferens

Ang studeranderätt: Studeranderättslig standard

Vi som jobbar med Jämlikhetsakademin:
Kursledare

Mats Wingborg

Kursledare

Kursledare Mats Wingborg, född 1958 i Ludvika, är en svensk journalist och författare. Wingborg skriver om global arbetsmarknad, utbildningspolitik och högerextremism, ofta i samarbete med Anna-Lena Lodenius. Han har också skrivit en rad studier om villkoren vid svenska företag i omvärlden.