Yrkesinriktade utbildningar

På Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen erbjuder vi eftergymnasiala yrkesutbildningar.
Utbildningar för dig som vill komma vidare i livet och skaffa dig en yrkesutbildning.

Idag kan vi erbjuda en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning till Socialpedagog. Utbildningen ger dig på kort tid stora möjligheter till ett meningsfullt arbete på en bred arbetsmarknad. Pedagogik utgår från ett erfarenhetsbaserat, reflekterande och handlingsinriktat arbetssätt där praktik och teori är integrerat.

Vi har även Polispreparandutbildning, en polisförberedande kurs för dig som vill bli polis, som är behörig att söka till högskolan. Kursen är för dig som vill förbereda dig väl inför antagningsprocessen och polisyrket.
Kunskaps- och personlig utveckling sker i huvudsak i små studiegrupper och genom att kursdeltagarna aktivt bidrar till den gemensamma utvecklingen.

Kontakta vår linjeföreståndare vid eventuella frågor: