Yrkesinriktade utbildningar

På Arbetarrörelsens Folkhögskola i Viskadalen erbjuder vi eftergymnasiala yrkesutbildningar.
Utbildningar för dig som vill komma vidare i livet och skaffa dig en yrkesutbildning.

Idag kan vi erbjuda en tvåårig eftergymnasial yrkesutbildning till Socialpedagog. Utbildningen ger dig, på kort tid, stora möjligheter till ett meningsfullt arbete på en bred arbetsmarknad.
Vår pedagogik utgår från ett erfarenhetsbaserat, reflekterande och handlingsinriktat arbetssätt där praktik och teori är integrerat.
Kunskaps- och personlig utveckling sker i huvudsak i små studiegrupper, och genom att kursdeltagarna aktivt bidrar till den gemensamma utvecklingen.
Vi har även en Polispreparandutbildning som vänder sig till dig som är behörig att söka till polisutbildningen, och som vill göra ditt yttersta för att förbereda dig inför antagningsprocessen och polisyrket.

 

Kontakta vår studierektor vid eventuella frågor: