Studera på distans

På skolan finns också distanskurser inom det fackliga och politiska området.
Dessa innehåller dels studier på distans men även obligatoriska internatträffar på skolan. Denna typ av kurser ger en fördjupad bildning under minst 15 veckor.
Dessa kurser bedrivs alltid i samarbete med annan part än skolan, till exempel Arenagruppen, S-studenter eller ett fackförbund.

Distansstudierna tillsammans med fackförbunden knyter ihop uppdraget med kursen så att deltagarnas hemarbeten anpassas till deras fackliga uppdrag.

För dig som erhåller stöd från a-kassa: Blankett och regler