Utvecklande Ledarskap (UL)

Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarshögskolans ledarskapsmodell sedan 2003. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen gör en bildningssatsning i samverkan med LO-distriktet i Västsverige gällande Utvecklande Ledarskap.
Utvecklande Ledarskap kan även användas för Styrelseutveckling / Styrelseutbildning.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
12
augusti 2022
Ansökan
Nästa kursstart:

29 augusti 2022

Studietakt:

Deltid 25%

Kurstid:

2022.08.29 - 2022.12.16

Internat:

17-19 oktober samt dagsträff 14 december 2022

Studieform:

Distansstudier

Kostnad - Certifierad handledare VSAF:

Gratis

Kostnad - Förtrtoendevald/medlem i medlemsorganisation:

4 000 kronor

Kostnad - Övriga:

12 000 kr

Ytterligare information:

I kostnader ingår kost, logi och material. Anmälande organisation står för resor samt eventuell förlorad arbetsförtjänst.

Anmälan:

OBS! Du måste kontakta ditt förbund för att få ett godkännande innan anmälan, om ditt förbund ska betala för ditt deltagande.

ALLMÄNT OM KURSEN:

Kursen består av 3+1 dag samt ett mellanliggande arbete på distans.

Inför kursens första träff kommer deltagarna få anmäla 6-10 personer som ska svara på ca 60 frågor om deltagaren.
Frågeformuläret blir ett underlag för att arbeta vidare med att utveckla sitt ledarskap.
Kursen tittar både på individen och teorierna i ett utvecklande ledarskap samt ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt ledarskap.

”I konceptet Utvecklande ledarskap ingår:
Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback.
En teoretisk modell.
En metod för personlig ledarutveckling.
Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden.
Modellen ger en riktning för önskad utveckling.” (fhs.se)

 

KURSTID OCH TIDSÅTGÅNG:

Hösttermin 2022: 29 augusti – 16 december 2022

Internat: 17-19 oktober 2022
Dagsträff: 14 december 2022

Kursen löper över 15 veckor och motsvarar studier på kvartsfart (25%). Internatet beräknas till 26 timmar och dagsträffen till 6 timmar. Mellanliggande kursuppgifter till cirka 2-4 timmar per vecka.

Internatet och dagsträffen genomförs på Viskadalen Kurs & Konferens.

 

INNEHÅLL:

  • Teoretisk bakgrund kring ledarstilar
  • Utmaningar för ledarutveckling
  • Ledarstilsmodellen
  • Feedback
  • Personlig utvecklingsplan

 

MÅL:

Du ska kunna reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar med hjälp av modellen Utvecklande ledarskap. Med hjälp av den självinsikt som kommer av UL kunna utveckla medarbetarna bättre och på sikt nå högre effektivitet.

PEDAGOGISK IDÉ:

Kursen genomförs enligt Försvarshögskolans koncept. Vår pedagogik genomsyrar hela kursen där egenreflektion tillsammans med gruppreflektion är en mycket viktig byggsten. Väl underbyggda teorier blandas med grupparbeten och reflektioner.

ANSÖKAN:

Via länk ovan.

ANTAGNINGSKRAV:

Kontakta ann-charlotte.hernborg@vsaf.nu för information.

ANTAGNING:

Besked om antagning lämnas senast tre veckor innan kursstart.

INTYG/BEHÖRIGHET:

Intyg utfärdas efter avslutad och godkänd kurs.

För att få godkänt på kursen krävs 100% närvaro på internatet och dagsträffen samt att alla förberedande och mellanliggande kursuppgifter är genomförda.

PRAKTISKT/FINANSIERING:

Kursen genomförs i samverkan med LO-distriktet i Västsverige.
Kvällsarbete förekommer
Kursgårdsinformation se: Viskadalen Kurs & Konferens
Studeranderätt se: Studeranderättslig standard
Kostnad:  Gratis för VSAF´s certifierade handledare
4 000 kronor för medlem i medlemsorganisation
12 000 kronor för övriga
OBS! Du måste kontakta ditt förbund för att få ett godkännande innan anmälan, om ditt förbund ska betala för ditt deltagande. (Anmälan görs via länken ”Ansökan” här ovan.)

AvbokningsreglerAvbokningsregler Viskadalen Kurs & Konferens

CITAT FRÅN DELTAGARE

”Mycket bra kurs. Gett mig tankar och funderingar om mitt ledarskap.”

”Tacksam att få verktyg för min ledarskapsutveckling.”

”Otroligt utvecklande utbildning. Fått en ökad självkännedom samt verktyg för att förbättra mitt ledarskap.”

”En mycket bra kurs för den som är redo att gå vidare i sitt ledarskap.”

”Den som är redo att ta eget ansvar för sin utveckling kan lära sig och få insikt om sig själv.”

_______________________________________________________________________________________

Kursansvarig:

Kursmaterial

Folder - Utvecklande Ledarskap (UL)

Ladda ner