Valledarutbildning

– Hur gör man för att mobilisera och vinna kampanjer? Vad krävs för att få sina medlemmar att gå från ord till handling?

Inför valrörelsen gör Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och Halland i samarbete med Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen en satsning på att stärka valledarna i deras roll som organisatörer.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
21
september 2021
Ansökan
Nästa kursstart:

27 september 2021

Kurstid Hösttermin 2021:

27 september - 17 december 2021

Kurstid Vårtermin 2022:

10 januari - 4 mars 2022

Internat:

9-10 oktober, 4-5 december 2021 & 5-6 februari 2022

Plats:

Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad:

1500 kr inkl. kost, logi på internat samt kurslitteratur

Målgrupp

Utsedd valledare i partidistrikt och arbetarkommun med uppdrag att organisera valrörelsen 2022 lokalt.

Kurstid & tidsåtgång

Hösttermin 2021: 27 september – 17 december
Vårtermin 2022: 10 januari – 4 mars
Kursen löper över en termin och motsvarar studier på halvfart. Varje internat beräknas till 16 timmar. Mellanliggande processer beräknas till cirka 4-6 timmar per vecka.

Internattillfällen

  • Internat 1 – 9-10 oktober 2021
  • Internat 2 – 4-5 december 2021
  • Internat 3 – 5-6 februari 2022

Innehåll

Kursen går på distans och är uppdelad i 3 tematiska block. Varje block består av ett helginternat samt två rörelseknutna kursuppgifter att genomföra inom ramen för sitt politiska uppdrag. Som stöd under hela kursen finns certifierade S-handledare från partidistrikten. Som verktyg i kursen använder vi den digitala lärplattformen Pingpong.

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge valledarna verktyg för att genomföra en effektiv valrörelse.
Utbildningen går över ett halvår med tre helgträffar på Viskadalen Kurs & Konferens varvat med arbete på hemmaplan.

Mål

Efter avslutad kurs ska du som deltagare:

  • ha förståelse för din roll och ditt ansvar som valorganisatör.
  • ha förståelse för partiets kampanjorganisation.
  • leda en lokal kampanjorganisation i ett regionalt sammanhang.

Pedagogisk idé

Våra ledarskapskurser bygger på folkrörelsepedagogiken som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att dela med andra. Därför står samtalet i centrum tillsammans med frivilligheten. Metodiken är lärstilsvarierad med stort fokus på gruppdiskussioner och reflektion. Den syftar till att ge alla deltagare verktyg att uttrycka sig och dela sina erfarenheter. Delaktighet och inflytande är centralt. Deltagarnas åsikter och önskemål är en aktiv del av genomförandet av kursen.
För kursledning innebär detta att deltagarnas återkoppling och reaktioner väger tungt under hela kursens förlopp.

Ansökan

Ansöker till kursen gör du via länk här på sidan.
Upplever du problem med ansökan kan du kontakta skoladministratör Lourette ”Lollo” Griphem på lollo.griphem@vsaf.nu

Antagninskrav

Krav för antagning är att du är förtroendevald valledare i partidistrikt eller arbetarkommun vid tid för kursens start.

Vid full kurs prioriteras personer som:

  • Inkommit med en fullständig ansökan.
  • Inte tidigare gått ledarskapskurs hos Socialdemokraterna.
  • Har deltagit på grundläggande medlemsutbildningar 1-3.

Antagning

Besked om antagning ges senast 22 september.

Intyg/Behörighet

Efter godkänd kurs utfärdas ett intyg som postas till deltagarens partidistrikt.
För att få godkänt på kursen och bli berättigad till ett kursintyg ska deltagaren fullfölja minst 80 procent av kursens innehåll varav aktivt deltagande på två av tre internat där första är obligatoriskt. Har deltagaren missat ett internat finns möjlighet att göra en extra uppgift som motsvarar det missade internatet. Deltagare har till 6 månader efter kursavslut på sig att komplettera missade moment, därefter stängs den möjligheten.
Mer information om dina rättigheter som studerande på folkhögskola här: Studeranderättslig standard

Plats

Viskadalen Kurs & Konferens

Boende

Enkelrum (om inget annat önskas)

Kostnad

1 500 kr inkl. kost och logi på internat samt kurslitteratur.
Hör med din arbetarkommun och partidistrikt om de kan stå för hela eller del av kurskostnaden.

Vi som jobbar med Valledarutbildning