Vidareutbildning för Huvudskyddsombud

Detta är en vidareutbildning som erbjuds till dig som är huvudskyddsombud och har genomfört BAM och/eller SAM.
Syftet med utbildningen är att ge föda till egna tankar och underlag till gemensamma diskussioner som bidrar till individuell utveckling av uppdraget.

Kursen sker i samverkan mellan VSAF, LO-distriktet i Västsverige och ABF Västra Götaland.

Snabbfakta

Sista
ansökningsdatum
14
oktober 2024
Anmälan
Nästa kursstart:

18 november 2024

Kurstillfälle 2024:

18-20 november

Kursansvarig:

Ann-Charlotte Hernborg

kostnad:

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till deltagare från LO Västsveriges verksamhetsområde, det vill säga Västra Götaland och Halland.

På kursen får du bland annat svar på frågor som

 • Vad ska företagshälsovården leverera?
 • Kan vi arbeta mer effektivt med arbetsmiljöfrågorna?
 • Hur får jag fram mitt budskap så att det hörsammas?

I kursen ingår

 • Ledarskap
 • Kommunikation
 • Arbetsmiljösamordning
 • Arbetsmiljöarbete

Efter kursen har du kunskap om

 • Arbetsmiljöarbete i projektform.
 • Hur huvudskyddsombud på eget initiativ kan starta och driva projekt om arbetsmiljö.
 • Huvudskyddsombudets roll i projektarbetet.
 • Ledarskap och grupputveckling.
 • Företagshälsovårdens uppdrag och ansvar.
Datum 2024 Sista ansökningsdag
• 18-20 november • 14 oktober

Plats

Viskadalens Folkhögskola

Kostnad

Arbetsgivaren faktureras 4 500 kronor för kost, logi och material samt betalar för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader.
Kursen genomförs som internat och vi börjar dag 1 med frukost som serveras fram till klockan 09.30 och avslutar dag 3 klockan 16.00.

Anmälan/Betalningsbekräftelse – Vidareutbildning för Huvudskyddsombud 2024

Avbokningsregler

Avbokningsregler Viskadalens Folkhögskola

Har du frågor om kursen eller kursanmälan, kontakta:

Kursmaterial

Folder - Vidareutbildning för Huvudskyddsombud

Ladda ner