Att skriva politisk – inställd

På grund av för få sökande tvingas vi tyvärr ställa in kursen ”Att skriva politiskt” vårterminen 2016.

Kursen kommer att genomföras höstterminen 2016.

Än en gång beklagar vi att ”Att skriva politiskt” inte blir av nu till våren, men den blir av till hösten, med kursstart i mitten av augusti 2016.

Mer exakt kurstid och internattillfällen får vi återkomma med lite längre fram.

av PernillaKarlsson - - - Kategorier: Viskadalen, Göteborg