Halvårskonferens

Halvårskonferens för Västra Sveriges Arbetares Folkhögskola (VSAF)

Måndag den 27 november kl 18.00-20.00
(fika fr o m kl 17.30)

Nu är handlingarna utlagda på hemsidan. Se nedan

27 november hälsas samtliga medlemsorganisationer och förtroendevalda inom VSAF
till Halvårskonferens på Viskadalens kursgård.

Vi kommer att gå igenom beredning av verksamhetsplan och budget för VSAF 2018.

Handlingarna: komprimerad tablåxKG komprimerad tablåxSkola Verksamhetsplan för VSAF 2018

Anmäl deltagande innan 23/11 till info@viskadalen.nu

Varmt välkomna!

av Maria Dimander - - - Kategorier: Okategoriserade