Kursramar 2020-2021

KURSRAMAR
för
Arbetarrörelsens Folkhögskola
i Göteborg och Viskadalen

Läsåret 2020/2021
(Senast ändrad: 2020.08.12)

 

På grund av den rådande coronapandemin kan delar av kursramarna tillfälligt ej tillgodoses eller är förändrade. Detta gäller främst organisering av schemat och fördelning av timmar i respektive ämne, utvecklandet av kommittéer och demokratitid, samt tillgången till studiecafé. Även innehållet i kurserna är till vissa delar modifierade för att anpassas till den rådande situationen med social distansering. Kursramarna är ett levande dokument och kommer att uppdateras fortlöpande.

Frågor kring detta och befintligt innehåll i kursramarna hänvisas till rektor och studierektor.

 

Innehållsförteckning :

1. Välkommen till oss!

 • Vi som jobbar på AFiG
 • Hur vi jobbar på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen
 • Tidsramar för läsåret
 • Frånvaro
 • CSN – rapportering

2. Allmän kurs på Gymnasie- och grundnivå

 • Tre inriktningar på gymnasienivå: Människan, Samhället, Världen
 • Bro-kurs på grundnivå
 • Ämnesplan
 • Gemensamma schemabrytande aktiviteter

3. Deltagarinflytande och demokratiarbete

 • Kanaler för skolans demokratiarbete
 • Utvärdering

4. Behörigheter, studieomdömen och studieintyg.

 • Behörighet för vidare studier
 • Studieomdömen
 • Studieintyg

5. Stöd i studierna

 • IT
 • Bibliotek
 • Assistenter
 • Studiecafé
 • Utvecklingssamtal
 • Studie- och Yrkesvägledare
 • Kurator

6. Studiemiljö och trygghetspolicy

 • Sekretess/Arkivering/Foto
 • Fusk
 • IT
 • Drogpolicy
 • Diskriminering
 • Avstängning
 • Djuretiska regler

1. Välkommen till oss på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen

AFiG på Järntorget 7 i Göteborg!

Vi som jobbar på AFiG
Pedagogisk personal
Susanne Axelsson: Bro-kurs, Människan, Svenska och tema
susanne.axelsson@vsaf.nu

Laura Moradi: Engelska, Skapande och hälsa
laura.moradi@vsaf.nu

Ragna Trost: Engelska och Lärarassistent Världen
ragna.trost@vsaf.nu

Natalia Merino: Fontänen, Gyllenhuset
natalia.merino.torres@vsaf.nu

Sölvi Brädefors: Människan, Svenska, SMF
solvi.bradefors@vsaf.nu

Matilda Liljedahl: SMF och Svenska från dag 1
matilda.liljedahl@vsaf.nu

Alexander Forsblad: Samhället, Kritiska studier
alexander.forsberg@vsaf.nu

Eva Moberg: Samhället, Svenska, Framtidsspår
eva.moberg@vsaf.nu

Hans Nyberg: Samhället, Matematik, Naturkunskap, Framtidsspår
hans.nyberg@vsaf.nu

Carl-Gunnar (C-G): Världen, Matematik, Naturkunskap
carl-gunnar.haglund@vsaf.nu

Sara Aljanabi: Samhället, Matematik, Lärarassistent
sara.aljanabi@vsaf.nu

Sara Dahlgren: Matematik, Naturkunskap, Gyllenhuset
sara.dahlgren@vsaf.nu

Mehdi Hosseini: Matematik, SMF, Svenska från Dag 1
Mehdi.hosseini@vsaf.nu

Elizabeth Neale : Engelska och kvällskurs
elizabeth.neale@vsaf.nu

Elisabeth Falkelöf : Lärarassistent, Gyllenhuset
elisabeth.falkelof@vsaf.nu

Emma Strid: Världen, Bro-kursen, Specialpedagog
emma.strid@vsaf.nu

Johan Veghed : Världen, Svenska (föräldraledig 20/21)
Johan.veghed@vsaf.nu

Kristina Hedmark: Engelska, Framtidsspår
kristina.hedmark@vsaf.nu

Karin Eriksson: Svenska, Gyllenhuset
karin.eriksson@vsaf.nu

Anna Bokinge : Världen och svenska
anna.bokinge@vsaf.nu

Christine Lindström: Matematik, Naturkunskap, Lärarassistent
christine.lindstom@vsaf.nu

Lina Forsberg: Studie- och yrkesvägledare, SMF
lina.forsberg@vsaf.nu

Talat Ibrahim: Samhällskunskap, Gyllenhuset, SMF och  Svenska från Dag 1
talat.ibrahim@vsaf.nu

Micke Hallen : Samhällskunskap och Engelska
micke.hallen@vsaf.nu

Josse Andersson: Lärarassistent
josse.andersson@vsaf.nu

Björn Elgquist: Svenska
bjorn.elgquist@vsaf.nu

Deltagarstöd och övrig personal
Elisabet Almegren: Kurator
elisabet.almegren@vsaf.nu

Lina Forsberg: Studie- och yrkesvägledare
lina.forsberg@vsaf.nu

Emma Strid: Specialpedagog
emma.strid@vsaf.nu

Adam Netzen: Bibliotek
adam.netzen@vsaf.nu

Agnes Tångvik: Administratör
agnes.tangvik@vsaf.nu

Marie Karlsson: Administratör Andra långgtan 29
marie.karlsson@vsaf.nu

Susan Ghanayem: IT och Vaktmästeri
susan.ghanayem@vsaf.nu

Sara Dahlgren: Ping-Pong admin
sara.dahlgren@vsaf.nu

Azar Mohammadiyeh: Värdinna, caféansvarig
azar.mohammadiyeh@vsaf.nu

Hakima Kadri: Lokalvård
hakima.kadri@vsaf.nu

Rektorskap/Ledning
Joakim Hjelm: Skolchef
joakim.hjelm@vsaf.nu

Saied Roshan: Rektor
saied.roshan@vsaf.nu

Magnus Linder: Rektor
magnus.linder@vsaf.nu

Björn Elgquist: Studierektor, Svenska 3
bjorn.elgquist@vsaf.nu

Hur vi jobbar på Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen

På Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg arbetar vi med vuxenutbildning utifrån arbetarrörelsens värderingar om jämlikhet och statens syfte med folkbildning som innefattar att:

 • Stärka och utveckla demokratin i Sverige.
 • Göra det möjligt för en mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen.
 • Utjämna utbildningsklyftor och höja utbildning- & bildningsnivån i samhället.
 • Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

På folkhögskolan gör vi detta genom att låta undervisning och verksamhet utgå ifrån deltagarnas närvaro och aktiva deltagande i gruppen, med fokus på den muntliga kommunikationen. Vi utgår från deltagarnas behov, kunskaper och erfarenheter och du som deltagare kan själv vara med och påverka din utbildning.

Tidsramar för läsåret

Hösttermin: 20.08.17 – 20.12.18 (18 veckor)
Vårtermin: 
21.01.07 – 21.06.09 (22 veckor)

Lovdagar (som inräknas i kurstiden)

Hösten 2020:
Höstlov vecka 44: 3 lovdagar (26-28 oktober) + 2 självstudiedagar (29-30 oktober)

Våren 2021:
Sportlov vecka 7 (15-19 februari)
Påsklov vecka 14 (6-9 april)
Klämdag vecka 19 (13 maj)

Frånvaro

Vid frånvaro görs anmälan till skolan på morgonen samma dag fram till 09:00 via registrering på PingPong eller telefon 031-797 01 77

Vid sjukdom skall du, dessutom, redan första dagen sjukanmäla dig till Försäkringskassan på telefon 0771-52 45 24 eller på www.fk.se. Du skall också friskanmäla dig till Försäkringskassan och skicka in eventuella läkarintyg till dem. Vi på AFiG vill inte ha några läkarintyg.

Vid Vård av barn och Vård av nära anhörig skall du kontakta CSN och inte Försäkringskassan.

CSN-rapportering

Deltagare (från och med höstterminen det år du fyller 20 år) som vill ha studiemedel från CSN måste själv ansöka om detta på CSN:s hemsida www.csn.se och efter beslut lämna in en studieförsäkran via deras hemsida.

2. Allmän kurs på Gymnasie- och grundnivå.

Tre inriktningar på gymnasienivå: Människan, Samhället, Världen

Grundkrav för den Allmänna kursen på gymnasienivå är behörigheten Svenska som andraspråk/Svenska grund.

Ämnena Svenska som andraspråk/Svenska, Engelska och Matematik läses nivågrupperat behov baserat på deltagarens tidigare behörigheter och kan ges på olika nivåer (Svenska som andraspråk/Svenska 1/2/3, Engelska grund/5/6, Matematik grund/1b/2b/3).

Om man tidigare har uppnått Eng B/Eng 6, läser man ämneskursen Kritiska studier. (uvt = 40 min. undervisningstimmar/vecka)

Människan – Kursansvarig: Sölvi

Temastudier:
Historia 9 ut
Religion och livsåskådning 4 uvt
Svenska som andraspråk/Svenska 5 uvt
Engelska 5 ut
Matematik 5 uvt
Demokratitid 2 uvt

Studierna ger möjlighet att få behörigheter i Historia 1a1 + 1a2, Religionskunskap 1 samt Svenska som andraspråk/Svenska, Engelska och Matematik på den nivå man läst.

Samhället 1 och 2 – Kursansvariga: Micke respektive Alex

Temastudier:
Samhällskunskap/Naturkunskap 13 uvt
Svenska 5 uvt
Engelska 5 uvt
Matematik 5 uvt
Demokratitid 2 uvt

Studierna ger möjlighet att få behörigheter i Samhällskunskap 1b och Naturkunskap 1b samt Svenska som andraspråk/Svenska, Engelska och Matematik på den nivå man läst.

Världen – Kursansvarig: Emma

Behörighet i Samhällskunskap 1b krävs för studier på inriktning Världen.

Samhällskunskap 9 uvt
Höst: Naturkunskap/Historia 4 uvt
Vår: Religion/Projekt 4 uvt
Svenska 5 uvt
Engelska 5 uvt
Matematik 5 uvt
Demokratitid 2 uvt

Under höstterminen väljer deltagaren inriktning Naturkunskap eller Historia.
Under vårterminen väljer deltagare inriktning Religion eller annan tillvalskurs av alternativ Naturkunskap 1 eller Projektstudier.

OBS! Om deltagaren väljer inriktning Naturkunskap 2 under höstterminen krävs att deltagaren under vårterminen väljer Projektstudier med inriktning på Naturkunskap, för att uppnå Naturkunskap 2.

Studierna ger möjlighet att få behörigheter i Samhällskunskap 2 samt Naturkunskap 2, Historia 1a1 eller Religion 1 beroende på val, samt Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik på den nivå man läst.

Bro-kurs på grundnivå – Kursansvarig: Susanne

Grundkrav för den Allmänna kursen på grundnivå är behörigheten SFI D.

Temastudier:
Samhällskunskap 5 ut
Historia 5 uvt
Religion 3 uvt
Svenska som andraspråk 5 uvt
Engelska 5 ut
Matematik 5 uvt
Demokratitid 2 uvt

Om du ligger på en högre nivå än grund i något av ämnena engelska eller matematik har du möjlighet att läsa på gymnasienivå, tillsammans med de andra deltagarna på skolan.

Studierna ger möjlighet att få grundbehörighet i Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Religion och Historia.

Ämnesplan
Varje enskild lärare ska presentera en preliminär ämnesplan i de ämnen hen är ansvarig för, i starten av kursen. En översiktplan för temastudierna ska presenteras innan starten av varje temaperiod. Ämnesplanen ska ange en tydlig tidsplan och förklara kursmålen för deltagarna.

OBS! På grund av CORONA-pandemin kommer vi inte följa vår ordinarie organisationsplan för detta läsår

Gemensamma schemabrytande aktiviteter
Under läsåret kommer det ordinarie schemat ibland att brytas för andra aktiviteter än ämnesstudierna. Det kan ske klassvis eller vara något som hela skolan gör tillsammans. Aktiviteterna är obligatoriska och inräknas i din närvaro/frånvaroregistrering.

Temadagar

FN-dagen (24 oktober), Internationella kvinnodagen (8 mars) och Första Maj uppmärksammas på skolan genom särskilda Temadagar. Andra temadagar är Kura Gryning (under vecka 46) och Världsbokdagen (23 april) som uppmärksammar litteraturen. Vi har också temadagar som fokuserar på hälsan såsom friluftsdagar med sportaktiviteter eller naturupplevelser. Deltagarna kan föreslå och (efter beslut i kursrådet, se kap 3) genomföra andra temadagar.

Filmveckan

Göteborgs Internationella Filmfestival tar plats årligen under februari månad och i anslutning till denna planerar vi undervisning som innefattar att film på festivalen för att öka sina kunskaper om filmkultur och filmproduktion.

Aktivitetsvecka
Aktivitetsveckan är en möjlighet för klasserna att koppla studierna till studiebesök eller olika former av längre eller kortare utflykter. Planeringen, genomförandet och efterarbetet sköts av deltagarna och lärarna i respektive klass och ska ha ett klart syfte och mål med koppling till studierna.

3. Deltagarinflytande och demokratiarbete

(se rödmarkerad text överst i dokumentet)

På AFiG värnar vi demokratins värderingar och principer och tycker att det är viktigt att våra deltagare kan påverka och ha inflytande över sina studier på skolan. Därför har vi på skolan, ett omfattande arbete med demokrati och utvärdering.

Kanaler för skolans demokratiarbete:
Klassens mötestid/Klassråd
En gång per vecka träffas klassen och får information om studierna/skolan av kursansvarig. Här finns även tid för utvärdering av studierna. Klassråd utan lärare genomförs även med fördel så att deltagarna fritt kan diskutera hur de kan få ut det bästa möjliga av sina studier på skolan.

Kursråd
Kursrådet kan behandla alla frågor som rör skolan samt beslutar om gemensamma aktiviteter. Frågorna kan ha kommit från klassråden, kommittéerna eller studerandekåren. Kursrådet består av deltagar- och lärarrepresentanter från alla årskurser samt en representant för skolledningen. Kursrådet träffas en gång i månaden på schemalagd demokratitid efter klassråd, men kan också utnyttja annan ledig tid.

Kursrådet kan utöver skolan kommittéer tillsätta ytterligare kommittéer och arbetsgrupper.

Studerandekår
Alla deltagare på skolan bildar en studerandekår. Skolan ger utrymme och förutsättningar för att deltagarna på skolan skall organisera möten för att kunna diskutera frågor som rör skolan utan att skolans personal är närvarande.

Studerandekåren ges tid att sammanträda en gång i månaden på schemalagd demokratitid efter Klassrådet, men kan också utnyttja annan ledig tid.

Skolan har som ambition att stödja och uppmuntra aktiviteter som Studerandekåren vill genomföra. Frågor som tas upp i Studerandekåren kan sedan föras vidare i skolans Kursråd eller kommittéer-

Skyddsråd
I varje årskurs utses ett studerandeskyddsombud som tillsammans med personalombud i början av läsåret får utbildning för sitt uppdrag av skolan för att kunna uppmärksamma skolans arbetsmiljö. Genom att observera lokaler, deltagarnas och personalens hälsa på skolan med stöd av skyddsronder som leds av rektor en gång per termin, bidrar ombuden med synpunkter till rektor (se Studerandevårdsplanen i SRS). En av de utsedda studerandeskyddsombuden skall ingå i skolans skyddskommitté (Arbetsmiljölagen 6 kap §8).

Skolans kommittéer
Kommittéerna består av deltagar- och lärarrepresentanter från alla årskurser. De diskuterar olika aktiviteter och kostnader före deras genomförande och söker därefter pengar hos Kursrådet. Kommittéerna träffas på schemalagd demokratitid efter Klassråd, men kan också utnyttja annan ledig tid.
Föreslagna kommittéer för läsåret 2020-2021 är:

Hälsa- och Friluftskommitté
Uppgift:
Frilufts- och hälsokommitténs uppgift är att planera olika hälsoaktiviteter, som sker under verksamhetsåret samt att planera friluftsdagar.

Syfte:
Att främja deltagarnas och personalens välbefinnande och hälsa. Att ge deltagarna möjlighet att under trevliga former tillsammans med personalen utöva olika sorters aktiviteter, såväl fysiska, sociala som kreativa.

Kulturkommittè
Uppgift:
Kulturkommitténs uppgift är att planera gemensamma kulturaktiviteter under läsåret. Kulturkommittén ansvarar även för arrangemang kring terminsavslutningar.

Syfte:
Att väcka deltagarnas intresse för att ta del av samhällets kulturutbud samt att under trevliga former erbjuda kulturaktiviteter på skolan.

Cafékommitté
Caféet drivs av anställd personal från skolan. Kommittén skall följa och stödja verksamheten och komma med förslag till utbud eller annat som berör caféet. Klasserna kan på eget initiativ sälja ett kompletterande utbud exempelvis hembakta kakor eller måltider. Eventuellt överskott, när kostnaderna räknats av för detta, tillfaller då klasskassan.

Syfte:

 • att medverka till att deltagarna får ett önskvärt utbud av kaffe, te och något tilltugg under skoldagen
 • att bidra till en hållbar utveckling, genom att i störta möjliga utsträckning stödja ett ekologiskt och Fair-trade-märkt utbud
 • att medverka till att skapa större samhörighet mellan klasserna.

Bibliotekskommitté
Uppgift:
Bibliotekskommitténs uppgift är att aktivera deltagare som vill arbeta med utveckling av bibliotekets pedagogiska roll samt policyfrågor för biblioteket.

Syfte:
Att främja deltagarnas engagemang i och förståelse för biblioteket med dess medier som ett utvecklande redskap i studier och allmänt kunskapssökande.

Solidaritetskommitté
Uppgift:
Solidaritetskommitténs uppgift är att aktivera deltagare i solidaritetsarbete genom att ansvara för olika aktiviteter rörande solidaritet som t.ex. insamlingar, temadagar och informationsspridning på skolan rörande Mänskliga Rättigheter, solidaritet och hållbar utveckling. Kommittén bestämmer själva inriktning och verksamhet.

Syfte:
Att främja deltagarnas engagemang i och förståelse för andra människors utsatta situationer.

Utvärdering
Utvärdering av skolans arbete sker löpande i olika form under läsåret.

 • Undervisningen skall utvärderas löpande genom samtal under klasstid, med enskilda samtal med kurslärare eller genom enkäter i de olika ämnena under terminen.
 • Skola som helhet utvärderas genom besvarande av ”Rio-enkät” samt av personalen efter vårterminens slut.

4. Behörigheter, studieomdömen och studieintyg

Behörigheter för vidare studier
Grundläggande behörighet för högskolestudier eller yrkeshögskolestudier har den som på folkhögskola genomfört;

 • tre år på folkhögskola
 • två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier
 • två år på folkhögskola som bygger på grundskola och minst ett års arbetslivserfarenhet
 • ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier samt uppnått kunskaper motsvarande lägst godkänd nivå i följande gymnasiala kurserför yrkeshögskolan:
  Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1
  Engelska 5
  Matematik 1a, b eller c
  Samhällskunskap 1a1
  Naturkunskap 1a1
  Historia 1a1
  Religionskunskap 1för högskolestudier:
  Svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3
  Engelska 5 och 6
  Matematik 1a, 1b eller 1c
  Samhällskunskap 1a1
  Naturkunskap 1a1
  Historia 1a1
  Religionskunskap 1

Särskild behörighet
Utöver den grundläggande behörigheten kan olika högre utbildningar ställa mer specifika kurskrav eller ämneskrav. Det kallas särskilda behörigheter till högskolestudier eller förkunskaper till yrkeshögskolan.

Studieomdöme
Minst 75 procents närvaro av den totala studietiden krävs för att få studieomdöme.
Följande kriterier vägs in i begreppet studieförmåga:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studierna
 • Social förmåga

Studieomdömet fördelas på olika skalsteg:
Utmärkt studieförmåga (4)
Mycket go – Utmärkt studieförmåga (3,5)
Mycket god studieförmåga (3), God – Mycket god studieförmåga (2,5)
God studieförmåga (2)
Mindre god – God studieförmåga (1,5)
Mindre god studieförmåga (1)

Studieintyg
I slutet av studieåret utfärdas ett intyg över avslutade ämneskurser där närvaron varit minst 75%.
Om deltagarens totala närvaro understiger 75% ges endast ett intyg att deltagaren varit inskriven på skolan. I undantagsfall kan möjlighet ges att komplettera ämnen så att det motsvarar en närvaro på 75%.

5. Stöd i studierna

Skolan erbjuder olika former av stöd för deltagarna under deras studietid på skolan, allt från IT-resurser och bibliotek, till assistenter och studiecafé. Alla deltagare erbjuds även tillgång till utvecklingssamtal med lärare, samt samtal  med kurator och studie- och yrkesvägledare.

IT
Arbetarrörelsens folkhögskola vill vara en del av det papperslösa samhället och därför kommunicerar vi via internet och arbetar med stöd av datorer och iPads.

 • Alla deltagare behöver ha en iPad/dator för att kunna kommunicera med lärare, skriva och göra uppgifter på samt läsa och söka information. Om man inte har någon kan man hyra en iPad visa skolan, som sedan kan köpas ut vid årets slut.
 • Pingpong är vår lärplattform. Det är efter klassrummet, den viktigaste kanalen för information och kommunikation mellan alla på skolan. Du hittar uppgifter och läsmaterial i Pingpong. Lärare och deltagare noterar och följer frånvaron i Pingpong.
 • Urkund är en digital tjänst som skolan använder för att kontrollera att inlämnade uppgifter inte är kopior av vad någon annan har skrivit. Detta är för att stötta deltagarna i att lära sig att utveckla och använda egna tankar och språk.

Skolans bibliotek

 • Utgör en pedagogisk resurs för skolans lärare och deltagare genom sitt utbud.
 • Är en resurs vid undervisning i informationssökning.
 • Speglar skolans profil och kursutbud med sitt utbud.
 • Erbjuder media (böcker, tidningar, tidskrifter samt databaser) som speglar aktuell kultur- och samhällsdebatt, skönlitteratur och fakta.
 • Bevakar och tillhandahåller fackförbundens tidskrifter och övrig utgivning.
 • Förmedlar tal- och punktskriftsböcker via Legimus till de som har en funktionsnedsättning.
 • Bjuder in till en avkopplande, kulturell och dynamisk studiemiljö.
 • Hoppas väcka läslust och nyfikenhet.

Assistenter
Skolan har lärarassistenter tillgängliga under vissa lektioner samt vissa eftermiddagar i veckan, fördeltagare som har behov av extra stöd eller struktur.

Studiecafé

(se rödmarkerad text överst i dokumentet)
Måndag till torsdag mellan 14.30 och 16.00 finns lärare och/eller assistenter i caféet för att stötta deltagarna i deras studier.
Alla är välkomna!

Studiecaféet är frivilligt, men skolan uppmuntrar till att deltagarna utnyttjar resursen regelbundet, för att lyckas med sina studier. Det finns också möjlighet att starta egna studiegrupper.

Utvecklingssamtal
Under utvecklingssamtalen som sker en gång per termin, träffas deltagare och lärare och går igenom hur deltagaren ligger till i sina studier. Deltagaren får vägledning om vad som eventuellt behöver utvecklas.

Studie- och yrkesvägledare – SYV
Skolan erbjuder studie- och yrkesvägledning för att stötta deltagare med att planera och förbereda inför fortsatta studier och arbete.

Studie- och yrkesvägledare finns tillgänglig för samtal efter behov.

Kurator
Kuratorn finns på skolan, för att stötta deltagare, då livet runt skolan påverkar studierna negativt. Samtal med kurator sker under sekretess och i kuratorns rum i entrén. Tid hos kuratorn bokas i expeditionen hos Agnes (eller direkt med kuratorn)..

6. Studiemiljö och trygghetspolicy

Vi i varandra studiemiljö. Det betyder att vi har ett gemensamt ansvar, för att alla ska uppleva sin studiemiljö som trygg och tillåtande.

Sekretess/arkivering/foto
På skolan gäller inte sekretess, utom i samtal med kurator och i särskilda fall såsom skyddad identitet.

Skolan arkiverar ansökningshandlingar och intyg.

Vid olika tillfällen fotograferar vi på skolan och lägger upp bilder på vår hemsida eller vår facebooksida. Om du inte vill vara med på dessa bilder, är det viktigt att du meddelar oss på förhand.

Fusk
Fusk kan exempelvis innebära att kopiera texter och återge dem som sina egna, utan att bearbeta eller skriva om med egna ord, att inte visa att man citerar eller att inte ange källa på var man hämtat sin information. Medvetet fusk kan leda till avstängning.

IT
Användande av iPads och skolans nätverk till olagliga aktiviteter eller kränkande och diskriminerande aktiviteter är inte tillåtet och kan leda till avstängning.

Drogpolicy
Droger får inte förekomma i skolan lokaler, varken under eller efter studietid. Om en deltagare kommer till skolan påverkad tas åtgärder som kan leda till avstängning.

Diskriminering
Diskriminering, det vill säga kränkande behandling eller missgynnande av någon, får inte ske på skolan.

Diskriminering på någon av följande grunder kan leda till avstängning:

 • Kön
 • Könsidentitet eller könsuttryck
 • Hudfärg eller etnisk tillhörighet
 • Religioin eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Avstängning
Avstängning av deltagare kan ske om deltagaren brutit mot skolans regler och policys.

Följande kan leda till avstängning:

 • Droganvändning eller drogpåverkan på skolans område
 • Hantering av droger
 • Missbruk av skolan datanät
 • Stöld
 • Rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och/eller handling
 • Hot och handlingar som åstadkommer fysisk skada på annans eller skolans egendom
 • Hög och oredovisad frånvaro från undervisningnen
 • Medvetet fusk

Djuretiska regler
Etiska regler för behandling av levande djur i undervisningen på AFiG.

I ämnet Naturkunskap ingår att utveckla kunskaperna om djur och natur. Att på nära håll studera levande organismer ger kunskaper som är svåra att få på annat sätt.

Syfte
Syftet med att använda levande djur är att via observationer få kunskaper om djurs beteende och livsförutsättningar. Levande djur skall behandlas så de får goda livsförutsättningar, under de förutsättningar som finns inom skolan.
Att använda levande djur i undervisningen får aldrig innebära att det finns planer som innebär ett medvetet lidande eller död.

Ansvar
Användningen av djur innebär att ansvarig lärare skaffar sig rimlig kontroll över kedjan från leverantör, undervisning, till att djuren får ett fortsatt liv under goda förutsättningar efter undervisningen i skolan. Planering skall ske mellan lärare och deltagare om tillsyn av djuren under helger och lov.

Ansvaret för djurens välbefinnande i undervisningsskedet åligger ytterst ansvarig lärare, men deltagare har en skyldighet att följa instruktioner och att skaffa nödvändiga kunskaper för att kunna utöva omsorg om de levande djuren. Om djuren inte sköts om så att djuren utsätts för onödigt lidande, kan läraren besluta att avbryta försöket.

Frivillighet att använda levande djur
Ingen deltagare skall tvingas att själv använda levande djur i undervisningen.
Ingen deltagare skall heller inte tvingas att själv avstå att använda levande djur i undervisningen, om detta är en möjlighet i undervisningen.

Placering av djuren
Levande djur skall placeras i särskilda utrymmen i skolan så att omsorgen om djurens livsförutsättningar kan värnas och kontrolleras.