Studera som vuxen

Här får du läsa några deltagares tankar om fördelar och utmaningar med att studera som vuxen.

Foto: Giusy Yoshikawa

”Att studera som vuxen innebär att man studerar av egen vilja. Det positiva med att studera som vuxen är att man har mål i livet vilket gör det lättare att fokusera på studierna. Det negativa är att det kan vara tufft att kombinera studier med jobb och familj.

För att studier ska gå åt rätt håll så krävs det självdisciplin, tålamod och en bra struktur. Det är viktigt att ha en bra balans mellan studierna och fritiden, samt att söka hjälp och stöd när det behövs. Studier som vuxen kan ge en personlig utveckling och en ny karriärmöjlighet.”

Baker, 23 år

”Att studera som vuxen kan utmanas av faktorer såsom motivation, inlärningsstil, förkunskaper, studiemiljö och tillgång till resurser. Vuxna kan ha en klarare bild av sin studiemotivation och en bättre förståelse för sin inlärningsstil men att anpassa sig till nya sätt att lära sig kan vara utmanande. Bakgrundskunskap kan underlätta, men att lära sig ett helt nytt ämne kan vara svårt. Vuxna har mer kontroll över sin studiemiljö, men hemstudier kan innebära distraktioner.
Som vuxen kan du ha större tillgång till ett bredare utbud av studieresurser, såsom onlinekurser, läroböcker och handledningstjänster. Det kan vara fördelaktigt men svårt att navigera i. Andra ansvarsområden som familj, barn, jobb mm kan också påverka tiden och orken för studier.”

Roza, 37 år

Foto: Emil Gliving

Foto: Eldin Smajlović
”Att studera som vuxen kan ge många fördelar, inklusive förbättrade karriärmöjligheter, personlig tillväxt och flexibilitet. Det kan hjälpa dig att förvärva nya färdigheter och kunskaper som kan öppna upp nya karriärmöjligheter och öka din inkomst. Studier kan också hjälpa dig att utvecklas som person, bredda dina horisonter och träffa likasinnade människor.

Nackdelar med att studera som vuxen inkluderar tidsbegränsningar, ekonomiska utmaningar, inlärningssvårigheter och social isolering. Det kan vara svårt att balansera studier med arbete, familj och andra åtaganden, och det kan också vara en dyr investering. Som vuxen kan det ta längre tid att lära sig nya koncept och idéer eller att återuppliva studievanor. Studier kan också vara en ensam upplevelse, vilken kan innebära att du måste göra uppoffringar för sociala aktiviteter eller tid med vänner och familj.”

Kevin, 47 år

”Att studera som vuxen har inget att göra med ålder, om man har intresse.

En del studerar för att utveckla sina kunskaper eller lära sig nya saker. I vissa länder är det rätt dyrt att studera, man måste stå själv för kostnaden staten bidrar inte!
I Sverige är det lättare att studera, eftersom man kan gå på distans, dag & kvällskurser. Å andra sidan kan det vara svårt att studera som vuxen eftersom de allra flesta inser att det i regel är större sannolikhet att det tar längre tid att få in kunskaper i huvudet jämfört med yngre, men det är olika från person till person beroende på livsstil. För att studierna ska lyckas behöver man ha intresse, tid, mål och vara organiserad.”

Sarwa, 37 år

Foto: Emil Gliving

Foto: Emil Gliving
”Det är aldrig för sent att börja plugga och det kan ge dig en skjut framåt i din yrkeskarriär. En av fördelarna med att vara vuxen är att man har mer erfarenhet och kunskap än yngre, vilket kan underlätta inlärningen och förståelsen för ämnet. Som vuxen kan man ha en stark motivation att studera eftersom man har mer erfarenhet av livet och har en klarare bild av vad man vill uppnå.

Utmaningar är tidsbrist, fler åtaganden gör det svårt att hitta tid för studier. Studier kan vara stressande och som vuxen kan man ha högre stressnivåer än yngre, vilket kan påverka inlärningen negativt.
Studier kräver disciplin och engagemang för att lyckas. Det är viktigt att ha en regelbunden studierutin och att följa den konsekvent.”

Rahaf, 22 år

”Att studera som vuxen innebär att man vet hur man ska planera, vad man vill och hur man kan lyckas med sina studier. Att studera som vuxen är väldigt enkelt, för att man vet hur man ska utvecklas och vilken väg man ska gå för att nå sina mål. Men ibland kan det vara svårt eftersom man också har mycket annat ansvar i sitt liv. Ibland blir det svårt att fokusera på sina studier för att man har mycket annat att göra.

För att lyckas måste man lägga tid och intresse på sina studier och fokusera, repetera och praktisera.”

Shaista, 28 år

Foto: Emil Gliving